Jdi na obsah Jdi na menu
 


PANORAMA

Vlastivědný sborník PANORAMA začal vycházet v roce 1993. Oblastí zájmu jsou Orlické hory a jejich podhůří a témata z přírody, historie a současnosti. Nejnovější čísla seženete v některých regionálních prodejnách knihy, v regionálních informačních centrech a v prodejně Potraviny Bartoš v Dobrém. Starší čísla pak u vydavatele. První dvě jsou již rozebrána.

Sborník vychází pravidelně jednou ročně začátkem prázdnin ve formátu A5, s barevnou obálkou a černobílým textem, doplněným obrázky.

Při zasílání poštou účtujeme cenu dle aktuálního ceníku České pošty.

 

 

POKYNY PRO AUTORY
 
PANORAMA uveřejňuje vědeckopopulární práce z přírodních věd, histo­rie a společenských věd regionu Orlických hor a podhůří. Dá­le uveřejňuje krátká sdělení (zprávy), recenze, výročí, plošnou rekla­mu a inzerci. Hlavní práce by neměly přesáhnout 30 stran strojo­pisu, jinak si redakční rada stanovuje právo práci rozdělit.
 
Rukopis prací musí obsahovat:
1 – název práce,
2 – nezkrácené jméno a příjmení autora,
3 – text práce,
4 – český souhrn pro cizo­jazyčný překlad,
5 – seznam literatury nebo poznámky,
6 – adresu autora včetně titulů.
 
Text článku by měl být dodán v elektronické podobě ve formátu některého z roší­řených textových editorů, pouze se základním formátováním textu (oddělení odstavců, pou­žití kurzívy) spolu s jednou vy­tištěnou kopií. V případě poskytnutí pouze strojo­pisné podoby musí být text psán strojem s černou páskou, na bílém papíru for­mátu A4, 30 řádků na stránku s 60–70 úhozy v jedné řádce. Levý okraj 25–30 mm.
 
Článek je možno doplnit grafickými přílohami. Fotografie musí být ostré a kontrastní. Popis k nim uvádějte za textem příspěvku a označte je shodně pořadovými čísly. V případě digitální podoby je vhodné uložit fotografické předlohy do formátu JPG nebo TIF, pérovky a plánky do PNG nebo GIF. Potřebná celostránková šířka obrázku činí 1400 pixelů, výška pak podle poměru stran, maximálně 2200 pixelů. Dodané přílohy (tabulky, grafy, kresby) musí být čitelné při zmenšení do velikosti maximálně tisknutelné plochy stránky 11,5 x 18 cm.
 
Citaci literatury uvádějte následujícím způsobem:
– citace knihy:
DOSTÁL J. (1958): Klíč k úplné květeně ČSR. – Praha.
– citace časopisu:
HADAČ E. (1948): Rostlinstvo Soosu u Františ­kových Lázní. – Ochrana přírody, Praha, 3:27–31.
 
U článků z historie je možno literaturu uvést v poznámkách. V jiném případě si redakční rada stanovuje právo citaci literatury upravit podle tohoto návodu.
 
Každý autor obdrží zdarma dva výtisky sborníku PANORAMA a max. 10 separátů.
 
Příspěvky do sborníku nejsou honorovány.
 

Příspěvky

Panorama 30/2022

22. 6. 2022

Formát A5, stran 137, ISBN 978-80-86483-96-2, cena 100 Kč.

 
Celý příspěvek | Rubrika: PANORAMA | Komentářů: 0

Panorama 29/2021

28. 5. 2021

Formát A5, obsah, ISBN 978-80-86483-86-3, stran 92, cena 70 Kč.

 
Celý příspěvek | Rubrika: PANORAMA | Komentářů: 0

Panorama 28/2020

1. 6. 2020

Formát A5, obsah, ISBN 978-80-86483-80-1, stran 109, cena 70 Kč.

 
Celý příspěvek | Rubrika: PANORAMA | Komentářů: 2

Panorama 27/2019

26. 7. 2019

Formát A5, obsah, ISBN 978-80-86483-74-0, stran 104, cena 60 Kč.

 
 
Celý příspěvek | Rubrika: PANORAMA | Komentářů: 0

Panorama 26/2018

23. 8. 2018

Formát A5, obsah, ISBN 978-80-86483-68-9, stran 125, cena 60 Kč.

 
Celý příspěvek | Rubrika: PANORAMA | Komentářů: 0

Panorama 25/2017

23. 7. 2017

Formát A5, obsah, ISBN 978-80-86483-64-1, stran 124, cena 60 Kč.

 
Celý příspěvek | Rubrika: PANORAMA | Komentářů: 0

Panorama 24/2016

12. 7. 2016

Formát A5, obsah, ISBN 978-80-86483-60-3, stran 105, cena 60 Kč.

 
Celý příspěvek | Rubrika: PANORAMA | Komentářů: 0

Panorama 23/2015

13. 7. 2015

Formát A5, obsah, ISBN 978-80-86483-56-6, stran 126, cena 60 Kč.

 
Celý příspěvek | Rubrika: PANORAMA | Komentářů: 0

Panorama 22/2014

6. 7. 2014

 Formát A5, obsah, ISBN 978-80-86483-53-5, stran 77, cena 50 Kč.

 
Celý příspěvek | Rubrika: PANORAMA | Komentářů: 0

PANORAMA 21/2013

12. 7. 2013

Obsah, ISBN 978-80-86483-47-7, stran 137, cena 60 Kč.

 
Celý příspěvek | Rubrika: PANORAMA | Komentářů: 0