Jdi na obsah Jdi na menu
 


Separáty od Milady Tomkové - Součkové

29. 12. 2011

Knihovna NATURA získala několik set titulů separátů od botaničky a učitelky paní Milady Tomkové, rozené Součkové z Olešnice u Častolovic. Paní Milada je dcerou významného regionálního floristy a učitele pana Alojse Součka, který spolupracoval s Josefem Rohlenou, Františkem Hrobařem a dalšími na výzkumu květeny Kostelecka a Rychnovska. Laskavostí paní Milady se mohou tyto tituly dostat naším prostřednictvím do rukou současných výzkumníků nižších rostlin. V seznamu jsou především tituly o rzích, snětích i houbách.

Označené části textů se nám nepodařilo rozluštit.

 
Separáty:
 
1.        Anonymus [Fský] (1925): Zpráva o chorobách a poškozeních kulturních rostlin ve vegetační periodě roku 1920-1921 na Moravě. – Zpr. Výzk. Úst. Zeměd., Praha, 5:3-51. [česky]
2.        Aronescu-Savulescu A. (1938): Contribution a l’étude comparative des malůadies sur Sorghum. – Arch. Rom. Pathol. Exp. Microbiol., Paris, 11/4:483-504. [francouzsky]
3.        Barry J. P., Bernaux P., Bouchet Ch., Kuhnholtz-Lordat G. et Renaud P. (1952): Évolution de la végétation des landes gasconnes d’après les amplitudes biologiques de quelques espèces a pouvoir dynamique élevé. – Ann. de l’I. N. R. A., 5:713-754. [francouzsky]
4.        Baudyš E. (1911): Přezimování rezů výtrusy letními v Čechách. - Zeměd. Arch., Praha, 1911:1-13. [česky]
5.        Baudyš E. (1911): Příspěvek k výzkumu českých mikroparasitů houbových ze skupin: Peronosporaceae de By., Perisporiaceae Fr., Ustilagineae Tul. a Uredineae Brogn. – Věstn. Král. Čes. Společ. Nauk, Praha, 20:1-21. [česky]
6.        Baudyš E. (1914): Beitrag zur Kenntnis der Mokromyceten-Flora von Österreich-Ungarn, insbesondere von Dalmatien. – Österr. Bot. Zeitschr., Wien, 12:482-486. [německy]
7.        Baudyš E. (1915): Ein Beitrag zur Kenntnis der Micromyceten in Böhmen. – Lotos, Prag, 63/9:103-112. [německy]
8.        Baudyš E. (1915): Nejedovatost snětí obilných. – Zeměd. Arch., Praha, 1915:3-8. [česky]
9.        Baudyš E. (1916): Ein Beitrag zur Kenntnis der Micromyceten in Böhmen. – Lotos, Prag, 64/5-6:11-29. [německy][společně s Baudyš E. (1915)]
10.    Baudyš E. (1916): Ein Beitrag zur Kenntnis der Micromyceten in Böhmen. – Lotos, Prag, 64/3-4:42-64. [německy][společně s Baudyš E. (1915)]
11.    Baudyš E. (1916): Ein Beitrag zur Kenntnis der Micromyceten in Böhmen. – Lotos, Prag, 64/5-6:80-85. [německy][společně s Baudyš E. (1915)]
12.    Baudyš E. (1926): Mikromycety, které se letos vyskytují škodlivě. – Brno, 57:1-4. [česky]
13.    Baudyš E. (1929): Braunwerden der Pelargonienblätter und Blüten. – Nachr. Schädlingsb., 2:1-5. [německy]
14.    Baudyš E. (1935): O věnících na rostlinách. – Příroda, Brno, 28/6-7:1-5. [česky]
15.    Baudyš E. et Picbauer R. (1923): Šestý příspěvek ku květeně moravských hub. – Sborn. Klubu Přírod., Brno, 5:1-14. [česky]
16.    Baudyš E. et Picbauer R. (1924): Fungi novi vel minus cogniti. Pars I. – Pr. Mor. Přírod. Společ., Brno, 1/5:293-307. [česky]
17.    Baudyš E. et Picbauer R. (1924): Příspěvek ku květeně hub československé republiky I. – Sborn. Klubu Přírod., Brno, 7:1-25. [česky]
18.    Baudyš E. et Picbauer R. (1924): Sedmý příspěvek ku květeně moravských a slezských hub. – Sborn. Klubu Přírod., Brno, 6:1-19. [česky]
19.    Baudyš E. et Picbauer R. (1925): Druhý příspěvek ku květeně hub československé republiky. – Pr. Mor. Přírod. Společ., Brno, 2/7:177-194. [česky]
20.    Baxter J. W. (1953): South American Species of Puccinia in Salvia. – Mycol., 45/1:115-135. [anglicky]
21.    Baxter J. W. (1955): Species of Puccinia on Salvia in Europe, Asia and Africa. – Mycol., 47/2:225-232. [anglicky]
22.    Baxter J. W. et Cummins G. B. (1951): A Monograph of Species of Puccinia Occurring on Salvia in North America. – Lloydia, 14/4:201-230. [anglicky]
23.    Baxter J. W. et Cummins G. B. (1953): Physiologic specialization in Puccinia menthae Pers., and notes on Epiphytology. – Phytopathol., 43/4:178-180. [anglicky]
24.    Baxter J. W. et Cummins G. B. (1951): Polioma Arth., a valid Genus of the Uredinales. – Bull. Torrey Bot. Club, 78/1:51-55. [anglicky]
25.    Bayer A. (1940): Dřišťál a obilní rzi. – Věstn. Čes. Akad. zeměd., Praha, 16/4-5:257-264. [česky]
26.    Bernaux P. (1947): La rouille du cerisier. – Prog. Agric. Vitic., .... [francouzsky]
27.    Bernaux P. (1947): Note préliminaire à l’étude de l’évolution des tumeurs écidiennes de Gymnosporangium sabinae (Dicks.) Wint. dans la région méditerranéenne. – Ann. Épiphyties, Paris, 13:187-192. [francouzsky]
28.    Bernaux P. (1949): Observations sur quelqueschampignons parasites nouveaux ou peu connus de France. – Rev. Pathol. Vég. Entomol. Agric. France, 28/3:141-149. [francouzsky]
29.    Bernaux P. (1950): Essai sur le parasitisme dans ses rapports avec l’évolution du tapis végétal. – Mém. Soc. Sci. Natur., Nimes, 7:7-46. [francouzsky]
30.    Bernaux P. (1950): Extension au midi méditerranéen de trois Maladies Cryptogamiques. – Progr. Agric. Vitic., Montpellier, 40-41:208-214. [francouzsky]
31.    Bernaux P. (1951): Septoriose du Teucrium cravense Maire, Mol. et Tal. - Rev. Mycol., Paris, 3:209-212. [francouzsky]
32.    Bernaux P. (1951): Notes de Pathologie végétale méditerranéenne. – Rev. Pathol. Veg. Entomol. Agric. France, 30/1:16-24. [francouzsky]
33.    Bernaux P. (1952): Contribution a l’étude de la rouille du Carthame (Puccinia CarthamiCorda). – Bull. Soc. Mycol. France, Lons-le-Saunier, 68/3:327-351. [francouzsky]
34.    Bernaux P. (1952): Contribution a l’étude de la Pathologie végétale méditerranéenne. – Rev. Mycol., Paris, 17/2:109-140. [francouzsky]
35.    Boerema G. H. (1961): An underground attack of the rust Uromyces colchicion Colchicum in the Netherlands. – T. Pl. –ziekten, 67:1-10. [anglicky]
36.    Bontea V. (1941) : Quelques Micromycetes de Roumanie. – Bul. Sect. Sci., 24/5:321-330. [francouzsky]
37.    Britton M. P. et Cummins G. B. (1959): Subspecific identity of the stem rust Fungus of Merion Bluegrass. – Phytopathol., 49/5:287-289. [anglicky]
38.    Bubák F. (1916): Achter Beitrag zur Pilzflora von Tirol. – Ann. Bot., Berlin, 14/3-4:145-158. [německy]
39.    Buchwald F. (1933): De nyeste Forskningsresultater vedrørende den kønnede Forplantning hos Rustsvampere. – Nord. Jordbrugsfors., 2:131-148. [norsky]
40.    Ciferri R. (1932): Ustilaginales Uruguayenses (Itinera Herteriana IV). – Bot. Arch., Leipzig, 34/3-4: 527-540. [německy]
41.    Ciferri R. (1946): Relazione sull’ attività del Laboratorio Crittogamico, dell’ Osservatorio Fitopatologico e del Centro Studi sugli Anticrittogamici durante gli anni 1944 e 1945. – Pavia, 5/3:279-321. [italsky]
42.    Clinton G. P. (1904): North American Ustilagineae. – Boston Sos. Natur. Hist., Boston, 31/9:329-529. [anglicky]
43.    Cummins G. B. (...): The graminicolous Species of Angiopsora and Phacopsora. – Sydowia, Ann. Mycol., Horn, p. 26-32. [anglicky]
44.    Cummins G. B. (1931): Heterothallism in corn rust and effect of filtering the pycnial exudate. – Phytopath., 21/7:751-753. [anglicky]
45.    Cummins G. B. (1940): Descriptions of Tropical rusts – III. – Bull. Torrey Bot. Club, 67/7:607-613. [anglicky]
46.    Cummins G. B. (1941): Descriptions of Tropical rusts – IV. – Bull. Torrey Bot. Club, 68/7:467-472. [anglicky]
47.    Cummins G. B. (1941): Uredinales of New Guinea – II. – Mycol., 33/1:64-68. [anglicky]
48.    Cummins G. B. (1941): Uredinales of New Guinea – III. – Mycol., 33/2:143-154. [anglicky]
49.    Cummins G. B. (1941): Uredinales of New Guinea – IV. – Mycol., 33/4:380-389. [anglicky]
50.    Cummins G. B. (1943): Descriptions of Tropical rusts – VI. – Bull. Torrey Bot. Club, 70/5:517-530. [anglicky]
51.    Cummins G. B. (1943): Uredinales from the Northwest Himalaya. – Mycol., 35/4:446-458. [anglicky]
52.    Cummins G. B. (1945): Additions tio the Uredinales reported for Peru. – Mycol., 37/5:609-618. [anglicky]
53.    Cummins G. B. (1945): Descriptions of Tropical rusts – VII. – Bull. Torrey Bot. Club, 72/2:205-222. [anglicky]
54.    Cummins G. B. (1949): New Species of Puccinia on Lauraceae prom China. – Bull. Torrey Bot. Club, 76/1:31-38. [anglicky]
55.    Cummins G. B. (1950): The Genus Scopella of the Uredinales. - Bull. Torrey Bot. Club, 77/3:204-213. [anglicky]
56.    Cummins G. B. (1950): Uredinales of Continental China collected by S. Y. Cheo. I. – Mycol., 42/6:779-797. [anglicky]
57.    Cummins G. B. (1951): Uredinales of Continental China collected by S. Y. Cheo. II. – Mycol., 43/1:78-98. [anglicky]
58.    Cummins G. B. (1952): Uredinales from Various Regions. – Bull. Torrey Bot. Club, 79/3:212-234. [anglicky]
59.    Cummins G. B. (1956): Descriptions of tropical rusts – VIII. – Bull. Torrey Bot. Club, 83/3:221-233. [anglicky]
60.    Cummins G. B. (1956): Host index and morphological charakterization of the Grass rusts of the World. – Pl. Disease Rep., Beltsville, suppl. 237:1-52. [anglicky]
61.    Cummins G. B. (1960): Descriptions of Tropical rusts – IX. – Bull. Torrey Bot. Club, 87/1:31-45. [anglicky]
62.    Cummins G. B. et Ramachar P. (1958): The Genus Physopella (Uredinales) replaces Angiospora. – Mycol. 50/5:741-744. [anglicky]
63.    Cummins G. B. et Thirumalachar M. J. (1953): Pucciniostele a genus of the rust Fungi. – Mycol., 45/4:572-578. [anglicky]
64.    Dietel P. (1917): Über einige neue oder bemerkenswerte Arten von Puccinia. – Ann. Mycol., Berlin, 15/6:492-494. [německy]
65.    Dietel P. (1919): Über Puccinia obscura Schröt. und einige verwandte Puccinien auf Luzula. – Ann. Mycol., Berlin, 17/1:48-58. [německy]
66.    Dietel P. (1919-20): Über die Aecidiumform von uromyces Genistae tinctoriae. – Ann. Mycol., Berlin, 17/2-6:1-2. [německy]
67.    Dietel P. (1922): Kleine Beiträge zur Systematik der Uredineen. – Ann. Mycol., Berlin, 20/1-2:29-33. [německy]
68.    Dietel P. (1922): Kleine Beiträge zur Systematik der Uredineen. II. – Ann. Mycol., Berlin, 20/3-4:174-177. [německy]
69.    Dietel P. (1922): Einige neue oder bemerkenswerte Uredineen. – Ann. Mycol., Berlin, 20/5-6:293-295. [německy]
70.    Dietel P. (1923): Ein neues Coleosporium aus Mexiko (Cpl. Reichei n. sp.). – Ann. Mycol., Berlin, 21/3-4:340-341. [německy]
71.    Dietel P. (1924): Kleine Beiträge zur Systematik der Uredineen. IV. – Ann. Mycol., Berlin, 22/3-6:269-273. [německy]
72.    Dodoff D. N. (1931): Physiologic forms in the leaf rust of wheat (Puccinia triticina Erikss.) in Bulgaria. – Zemledelska misal, Sofia, 2/2:1-34. [bulharsky]
73.    Dupias G. (1945): Contribution a l’étude des Urédinées de la haute-garonne. - Bull. Soc. Hist. Natur., Toulouse, 80:1-20. [francouzsky]
74.    Dupias G. (1946): Étude expérimentale d’urédinées Hétéroxénes. – Bull. Soc. Hist. Natur., Toulouse, 81:75-80. [francouzsky]
75.    Dupias G. (1946): Contribution à l’étude de la flore urédinologique du Sud-Ouest et des Pyrénées. – Uredineana, Paris, 2:1-18. [francouzsky]
76.    Dupias G. (1946): Urédinées récoltées dans la région de Caen (France) en 1942. - Uredineana, Paris, 2:19-20. [francouzsky][společně s Dupias G. (1946)]
77.    Dupias G. (1947): Etude expérimentale d’urédinées Hétéroxénes. – Bull. Soc. Hist. Natur., Toulouse, 82:207-213. [francouzsky][společně s Dupias G. (1946)]
78.    Dupias G. (1949): Une Urédinée hétéroxène nouvelle parasite du seigle. – Bull. Soc. Mycol., Lons-le-Saunier, 64:180-186. [francouzsky]
79.    Dupias G. (1949): Contribution à l’étude de la flore urédinologique du Sud-Ouest et des Pyrénées. - Bull. Soc. Hist. Natur., Toulouse, 84:54-64. [francouzsky]
80.    Dupias G. (1950): Etude expérimentale d’urédinées Hétéroxénes. – Bull. Soc. Hist. Natur., Toulouse, 85:33-44. [francouzsky]
81.    Dupias G. (1951): Quelques précisions sur le Puccinia symphyti-bromorum Fr. Muller. – Uredineana, Paris, 3:5-14. [francouzsky]
82.    Dupias G. (1951): Contribution à l’étude de la flore urédinologique du Sud-Ouest et des Pyrénées. – Bull. Soc. Mycol., Lons-le-Saunier, 67:50-64. [francouzsky]
83.    Dupias G. (1952): A propos des Urédinées parasites des Aegilops. – Bull. Soc. Bot. Suisse, Berne, 62:370-373. [francouzsky]
84.    Dupias G. (1953): Contribution à l’étude de la flore urédinologique du Sud-Ouest et des Pyrénées (France). 4 note. – Uredineana, Paris, 4:229-239. [francouzsky]
85.    Dupias G. (1953): Dans le Midi da le France, Puccinia trisetiaccomplit son stade écidien sur Sedum nicæense (= S. altissimum), Puccinia milii-affusisur Isopyrum thalictroides. – C. R. Séances Acad. Sci., 236:962-963. [francouzsky]
86.    Dupias G. (1953): Étude expérimentale d’Urédinées hétéroxènes. – Bull. Soc. Mycol. France, Lons-le Sounier, 69/2:220-233. [francouzsky]
87.    Dupias G. (1953): Urédinées récoltées dans la region méditerranéenne française. - Uredineana, Paris, 4:241-248. [francouzsky]
88.    Dvořák R. (1931): Nová houba, obyvatel stepních plání mohelenských na Moravě. – Příroda, Brno, 24/5:1-3. [česky]
89.    Egeland J. et Jørstad I. (1929): Tofteholmens plantevekst. – Norsk Geogr. Tidsskrift, Oslo, p. 1-7. [norsky]
90.    Ferdinandsen C. (1910): Fungi Terrestres from North-East Greenland. – Arb. Bot. Have, København, 55:137-145. [anglicky]
91.    Fragoso R. G. (1923): Nueva serie de Hongos del Herbario del Museo de Ciencias Naturales de Barcelona. – Bull. Inst. Catalana Hist. Natur., Palamós, 3/7:116-122. [španělsky]
92.    Fragoso R. G. (1927): Tres notas micológicas. – Bull. Real Soc. Espaňola Hist. Natur., Madrid, 27:346-358. [španělsky]
93.    Gäumann E. (1937): Zur Kenntnis der Luzula-bewohnenden Puccinien. – Angew. Bot., Berlin, 19/2:290-308. [německy]
94.    Gäumann E. (1947): Zur Kenntnis der Rostpilzflora der südkalifornischen Wüste. – Ber. Schweiz. Bot. Ges., Bern, 57:245-249. [německy]
95.    Gäumann E. (1951): Puccinia baldensis n. sp. – Ber. Schweiz. Bot. Ges., Bern, 61:46-48. [německy]
96.    Gäumann E. (1952): Über Abwehrreaktionen bei Pflanzen. – Zbl. Bact. Parasittenk. Infektionskrankh. Hyg., 158:205-217. [německy]
97.    Gäumann E. (1953): Sur trois rouilles nouvelles pour la France. – Rev. Mycol., Paris, 18/3:181-185. [francouzsky]
98.    Gäumann E. (1953): Über die Puccinia auf Scorzonera austriaca Willd. – Sydowia, Ann. Mycol., Horn, 7/1-4:270-272. [německy]
99.    Gäumann E. et Jaag O. (1935): Über Kleinarten aus dem Formenkreis der Puccinia campanulae. – Hedwigia, Dresden, 75:121-129. [německy]
100.Gäumann E. et Landolt E. (1951): Une rouille nouvelle pour la flore flançaise. - Rev. Mycol., Paris, 16/2:78-79. [francouzsky][společně s Gäumann E. et Terrier Ch. (1951)]
101.Gäumann E., Naev-Roth S. et Ettlinger L. (1950): Zur gewinnung von Enniatinen aus dem Myzel verschiedener Fusarien. – Phytopath. Z., Berlin, 16/3:289-299. [německy]
102.Gäumann E. et Terrier Ch. (1950): Über einen neuven Uromyces auf Calycotome spinosa Lk. - Ber. Schweiz. Bot. Ges., Bern, 60:611-613. [německy]
103.Gäumann E. et Terrier Ch. (1951): Puccinia tombeana n. sp. – Rev. Mycol., Paris, 16/2:73-77. [francouzsky]
104.Gäumann E. et Terrier Ch. (1952): Mykologische Mitteilungen. - Ber. Schweiz. Bot. Ges., Bern, 62:297-306. [německy]
105.Gižicka E. (…): Materialy do mikoflory Ukrainy. - …, p. 4-41. [anglicky]
106.Gonçalves da Cunha A. (1936): Uredíneas de Portugal. – Bol. Soc. Broter., 11:169-264. [portugalsky]
107.Guyot A. L. (1930): De L’Influencedu parasitime animal ou végétal sur la genèse et l’évolution des groupements végétaux naturels. – Bull. Soc. Linn. Nord, Chauny, 420:3-18. [francouzsky]
108.Guyot A. L. (1937): Contribution a l’étude des formes de Puccinia rubigo-vera (D.C.) Winter 1884 sensu lato. I. – Ann. Nat. Agric. Grignon, 2/1:67-74. [francouzsky]
109.Guyot A. L. (1938): Contribution à l’étude des Urédinées du sud-est de la France. I. – Uredineana, Paris, 1:33-58. [francouzsky]
110.Guyot A. L. (1946): De quelques Urédinées nouvelles. I. – Uredineana, Paris, 1:59-90. [francouzsky]
111.Guyot A. L. (1940-1941): Contribution a l’étude des formes de Puccinia rubigo-vera (D.C.) Winter 1884 sensu lato. II. – Ann. Nat. Agric. Grignon, 3/2:75-123. [francouzsky]
112.Guyot A. L. (1940-1941): Études expérimentales sur les Urédinées hétéroïques. – Ann. Nat. Agric. Grignon, 3/2:124-128. [francouzsky]
113.Guyot A. L. (1946): Contribution à l’étude des Urédinées du sud-est de la France. II. – Uredineana, Paris, 2:21-45. [francouzsky]
114.Guyot A. L. (1946): Contribution à l’étude des Urédinées parasites de la flore algéro-tunisienne. – Uredineana, Paris, 2:46-49. [francouzsky][společně s Guyot A. L. (1946)]
115.Guyot A. L. (1946): De quelques Urédinées nouvelles. II. – Uredineana, Paris, 2:50-61. [francouzsky] [společně s Guyot A. L. (1946)]
116.Guyot A. L. (1951): De quelques Urédinées nouvelles. III. – Uredineana, Paris, 3:61-68. [francouzsky] [společně s Guyot A. L. (1946)]
117.Guyot A. L. (1951): Contribution à l’étude des Urédinées du sud-est de la France. III. – Uredineana, Paris, 3:69-111. [francouzsky][společně s Guyot A. L. (1951)]
118.Guyot A. L. et Maire R. (1938): Sur une forme de Puccinia rubigo-vera (DC.) Winter parasite des Bromes en Algérie. – Uredineana, Paris, 1:91-94. [francouzsky]
119.Guyot A. L. et Massenot M. (1952): Les rouilles des Teucrium. – Bull. Soc. Bot. Suisse, Berne, 62:429-475. [francouzsky]
120.Guyot A. L., Massenot M. et Montégut J. (1951): Une espèce nouvelle d’Uredinée parasite des Seseli en Europe centrale et méridionale (Puccinia seseleos nov. spec.). – Uredineana, Paris, 3:125-135. [francouzsky]
121.Guyot A. L., Massenot M. et Montégut J. (1951): Une espèce nouvelle d’Uredinée parasite d’Artemisia camphorata Vill, dans les Alpes méridionales françaises (Puccinia artemisiae-camphorarae nov. spec.). – Uredineana, Paris, 3:136-140. [francouzsky]
122.Guyot A. L., Massenot M., Montégut J. et Saccas A. (1951): Sur deux espèces nouvelles d’Uredinées, parasites d’Avena bromoides Gouan, dans les Alpes méridionales françaises. – Uredineana, Paris, 3:141-150. [francouzsky]
123.Guyot A. L., Massenot M. et Saccas A. (1951): Les Rouilles des Ononis. - Uredineana, Paris, 3:112-119. [francouzsky][společně s Guyot A. L. (1951)]
124.Guyot A. L., Massenot M. et Saccas A. (1951): A propos des Uromyces parasites des Astragalus. - Uredineana, Paris, 3:120-124. [francouzsky][společně s Guyot A. L. (1951)]
125.Hadač E. (1941): The Introduced Flora of Spitsbergen. – Meddelelse, Oslo, 49:13-16. [anglicky][společně s Hagen A. (1941)]
126.Hadač E. et Urban Z. (1944): O ekologii rzi Trachyspora alchemillae. – Věstn. Král. Čes. Společ. Nauk, Praha, 1944:1-11. [česky]
127.Hagen A. (1941): Micromycetes from Vestspitsbergen. – Meddelelse, Oslo, 49:1-11. [anglicky]
128.Hennen J. F. et Cummins G. B. (1956): Uredinales parasitizing grasses of the Tribe Chloridaea. – Mycol., 48/1:126-162. [anglicky]
129.Heß H. (1955): Probleme der Artbildung. – Schweiz. Landwirtsch. Monatsh., Bern, 33/7:3-11. [německy]
130.Heß H. et Müller E. (1951): Zur Entwicklungsgeschichte von Dothidella insculpta (wallr.) Theiss. et Syd. - Ber. Schweiz. Bot. Ges., Bern, 61:5-34. [německy]
131.Hilitzer A. (1938): Oilzerkrankungen und Transpiration. – Stud. Bot. Čechosl., Pragae, 1/1:20-36. [německy]
132.Hiratsuka N. (1929): Chrysomyxa of Japan. Notes on the Melampsoraceae of Japan II. - Bot. Mag., Tokyo, 43/513:466-478. [anglicky]
133.Hiratsuka N. (1930): On Some Japanese Species of the Melampsoraceae – I. – Trans. Tottori Soc. Agric. Sci., Tottori, 2/1:61-63. [anglicky]
134.Hiratsuka N. (1930): Pucciniastrum of Japan. Notes on the Melampsoraceae of Japan III. - Bot. Mag., Tokyo, 46/521:261-284. [anglicky]
135.Hiratsuka N. (1930): Erster Beitrag zur Uredineen-flora von Südsachalin. – Mem. Tottori Agric. Coll., Tottori, I:63-98. [německy]
136.Hiratsuka N. (1932): Additional Notes on the Melampsoraceae of Hokkaido – II. - Trans. Tottori Soc. Agric. Sci., Tottori, 4/2:111-115. [anglicky]
137.Hiratsuka N. (1933): Studies on Uromyces Fabea and its related species. – Jap. Journ. Bot., Tokyo, 6/3:329-379. [anglicky]
138.Hiratsuka N. (1934): On Some New Species of Milesina. – Bot. Mag., Tokyo, 48/563:39-47. [anglicky]
139.Hiratsuka N. (1934): Inoculation Experiments with Heteroecious Species of the Japanese Rust Fungi II. – Bot. Mag., Tokyo, 48/571:463-467. [anglicky]
140.Hiratsuka N. (1935): Uredinales Collected in Korea I. - Bot. Mag., Tokyo, 49/579:145-152. [anglicky]
141.Hiratsuka N. (1935): Phakopsora of Japan I. - Bot. Mag., Tokyo, 49/587:781-788. [anglicky]
142.Hiratsuka N. (1935): Phakopsora of Japan II. - Bot. Mag., Tokyo, 49/588:853-860. [anglicky]
143.Hiratsuka N. (1936): Phakopsora of Japan III. - Bot. Mag., Tokyo, 50/589:2-8. [anglicky]
144.Hiratsuka N. (1936): Gymnosporangium of Japan. I. – V. - Bot. Mag., Tokyo, 50/597-600:481-488, 550-585, 593-599, 661-668 et 51/601:1-8.
145.Hiratsuka N. et Hashioka Y. (1933): Uredinales collected in Formosa – I. - Trans. Tottori Soc. Agric. Sci., Tottori, 4/3:156-165. [anglicky]
146.Hulea A. (1939): Contributions a la connaissance des champignons commensaux des Urédinées. - Bull. Sect. Sci., Bucureşti, 22/4:196-214. [francouzsky]
147.Hylander N., Jørstad I. et Nannfeldt J. A. (1953): Enumeratio Uredinearum Scandinavicarum. – Opera Bot., Lund., 1:3-102. [anglicky]
148.Chabrolin Ch. et Guyot A. L. (1938): Contribution à l’étude des Urédinées parasites de la flore tunisienne. I. – Uredineana, Paris, 1:3-26. [francouzsky]
149.Iltis H. (1910): Über eine durch Maisbrand verursachte intracarpellare Prolifikation bei Zea Mays L. - ..., Wien, 119/1:331-345. [německy]
150.Jacky E. (1902): Beitrag zur Kenntnis der Rostpilze. – Centralbl. Bact. Parasitol. Infektionskrankh., Jena, 9/21:796-844. [německy]
151.Jacky E. (1907): Beitrag zur Kenntnis der Rostpilze. II. – Centralbl. Bact. Parasitol. Infektionskrankh., Jena, 18/1-3:78-93. [německy]
152.Jørgensen C. A. (1922): Heleococcum aurantiacum n. gen. et n. spec. – Bot. Tidsskr., 37/5:417-420. [anglicky]
153.Jørstad I. (1924): Om farlige plantesykdommer og hvad som gjøres for å hindre deres utbredelse. – Nordisk Jordbrugsforskning, Saertryk, 1924:333-354. [norsky]
154.Jørstad I. (1925): Norske skogsykdommer. – Medd. Norske Skogfors., Oslo, 6:19-186. [norsky, anglicky]
155.Jørstad I. (1926): Iakttagesler over rustsoppangrep i norske frukthaver. – Nordisk Jordbrugsforskning, Saertryk, 4-7:694-697. [norsky]
156.Jørstad I. (1928): Nord-Norges skogsykdommer. – Tidsskrift for Skogbruk, Oslo, 36:365-456. [norsky]
157.Jørstad I. (1942): The Ustilagineous Genus Tuburcinia in Norway. – Nytt Mag. Naturvidensk., Oslo, 83:231-246. [anglicky]
158.Jørstad I. (1945): Parasittsoppene på kultur- og nyttevekster i Norge. I. Sekksporesopper (Ascomycetes) og konidiesopper (Fungiinperfecti). – Oslo, 1:3-142. [norsky]
159.Jørstad I. (1946): Løvemunnrust og løvemunnskimmel. – N. Gartnerfor. Tidsskr., Oslo, 36:497-498. [norsky]
160.Jørstad I. (1947): Parasitical Micromycetes from Tristan da Cunha. – Oslo, 14:1-32. [anglicky]
161.Jørstad I. (1948): Microcyclic Uredineae on Geranium and Solidago. - Nytt Mag. Naturvidensk., Oslo, 86:1-30. [anglicky]
162.Jørstad I. (1948): Storsopper på frukttraer og baerbusker i Norge. – Friesia, København, 3/5:352-376. [norsky]
163.Jørstad I. (1948): The Rusts of Festuca altissima. – Norske Vidensk.-Acad. Avh., Oslo, 2:3-22. [anglicky]
164.Jørstad I. (1950): The Graminicolous rust Fungi of Norway. – Skr. Norske Vidensk.-Akad., Oslo, 3:3-92. [anglicky]
165.Jørstad I. (1951): Puccinia Blyttiana, a New Member of the East Arctic Rust Flora. – Blyttia, Oslo, 8:81-90. [anglicky]
166.Jørstad I. (1951): The Uredinales of Iceland. – Skr. Norske Vidensk.-Akad., Oslo, 2:5-87. [anglicky]
167.Jørstad I. (1952): Parasitic Fungi from Various Parts. – Nytt Mag. Bot., Oslo, 1:89-106. [anglicky]
168.Jørstad I. (1952): Parasitic Fungi, Chiefly Uredineae, from Tirich Mir in the State of Chitral, N. Pakistan. – Nytt Mag. Bot., Oslo, 1:71-87. [anglicky]
169.Jørstad I. (1954): The Rusts on Cyperaceae, Iridaceae and Juncaceae in Norway. – Skr. Norske Vidensk.-Akad., Oslo, 3:5-28. [anglicky]
170.Jørstad I. (1956): On the Sonchus rust Peristemma pseudosphaeria (Mont.) n. conb. (syn. Puccinia sonchiRob.). – Friesia, København, 5/3-5:278-283. [anglicky]
171.Jørstad I. (1956): Reliquoae Lagerheimianae. – Ark. Bot., Stockholm, 3/17:563-598. [anglicky]
172.Jørstad I. (1956): Uredinales from South America and tropical North America. – Ark. Bot., Stockholm, 3/14:443-490. [anglicky]
173.Jørstad I. (1957): Uredinales from Southern South America, the Falkland Islands and Juan Fernandez, chiefly collected by Carl Skottsberg. – Ark. Bot., Stockholm, 4/4:45-58. [anglicky]
174.Jørstad I. (1957): Various Rust species from Europe, North America and Australia. – Nytt Mag. Bot., Oslo, 5:23-31. [anglicky]
175.Jørstad I. et Ramsfjell T. (1957): The Rust Puccinia hieracii on Cultivated Doronicum orientale in Scandinavia. - Nytt Mag. Bot., Oslo, 5:23-31. [anglicky]
176.Jørstad I. et Roll-Hansen F. (1949):Urtica dioica an aecidial Host of Puccinia iridis. - Nytt Mag. Naturvidensk., Oslo, 87:33-35. [anglicky]
177.Kari L. E. (1936): Mikromyceten aus Finnisch-Lappland. – Ann. Bot. Soc. Zool.-Bot.Fenn. Vanamo, Helsinki, 8/3:1-24. [německy]
178.Kawecka-Starmachowa B. (1934): Głownie i śniecie Polski. I. Głownie. – Spraw. Kom. Fizjogr. Pol. Akad. Um., Kraków, 68:117-176. [polsky]
179.Kawecka-Starmachowa B. (1939): Głownie i śniecie Polski. II. Śniecie. – Spraw. Kom. Fizjogr. Pol. Akad. Um., Kraków, 73:147-223. [polsky]
180.Klika J. (...): Škůdci stromů z říše hub rouškatých. – Věda Přír., Praha, 4:1-5. [česky]
181.Klika J. (...): O středoevropských houbách jazourkovitých (Geoglossaceae). – Věda Přír., Praha, 5:1-7. [česky]
182.Klika J. (1925): Druhý příspěvek k poznání slovenských mikromycetů. – Věda Přír., Praha, 6:1-4. [česky]
183.Klika J. (1925): Příspěvek k české mikrofloře. V. – Čas. Nár. Mus., Praha, 1925:1-4. [česky]
184.Klika J. (1930-1931): Geobotanický přehled území Velké Fatry. – Sborn. Přírod. Společ., Moravská Ostrava, 6:377-383. [česky]
185.Kuhnholtz-Lordat G. (...): L’évolution des foyers de contamination et son intérêt biogéographique. - ..., p. 1-4. [francouzsky]
186.Kuhnholtz-Lordat G. (1937): Glanes phytopathologiques. – Ann. Nat. Agric. Montpellier, 24/3:215-236. [francouzsky]
187.Kuhnholtz-Lordat G. (1941): La rouille des pois chiches. – Prog. Agric. Vitic., p. 2. [francouzsky]
188.Kuhnholtz-Lordat G. (1941): Les Urédinées corbioulées. – Bull. Acad. Sci. Lettr. Montpellier, 1941:1-2. [francouzsky]
189.Kuhnholtz-Lordat G. (1942): Notes de pathologie végétale. – Ann. Épiphyties, Paris, 8:61-80. [francouzsky]
190.Kuhnholtz-Lordat G. (1943): Notes de pathologie végétale. – Ann. Épiphyties, Paris, 9:207-219. [francouzsky]
191.Kuhnholtz-Lordat G. (1944): Essai de biologie des sores du diplonte chez les urédinées. – Bull. Soc. Mycol. France, Lons-le-Saunier, 59:78-155. [francouzsky]
192.Kuhnholtz-Lordat G. (1944): Notes de pathologie végétale. – Ann. Épiphyties, Paris, 10:55-63. [francouzsky]
193.Kuhnholtz-Lordat G. (1946): A propos des urédosores fimbriés du Puccinia allii (DC) Rud. – Rev. Mycol., Paris, 11/2-3:1-3. [francouzsky]
194.Kuhnholtz-Lordat G. (1946): Notes de pathologie végétale. – Ann. Épiphyties, Paris, 12:41-43. [francouzsky]
195.Kuhnholtz-Lordat G. (1947): Notes de pathologie végétale. – Ann. Épiphyties, Paris, 13:43-55. [francouzsky]
196.Kuhnholtz-Lordat G. (1947): La menthe sylvestre et sa rouille. – Feuille Natur., 2-3:.... [francouzsky]
197.Kuhnholtz-Lordat G. (1947): Une Station à Parasites. – Feuille Natur., 11:69-70. [francouzsky]
198.Kuhnholtz-Lordat G. (1947): Une Station à Parasites. – Feuille Natur., 11:69-70. [francouzsky]
199.Kuhnholtz-Lordat G. (1948): Glanes Phytopathologiques (Hyphales). – Bull. Soc. Mycol. France, 64/1-2:1-12. [francouzsky]
200.Kuhnholtz-Lordat G. (1951): Glanes phytopathologiques (Urédinées). – Uredineana, Paris, 3:21-53. [francouzsky]
201.Kuhnholtz-Lordat G. (1952): La rouille du Peucedanum cervaria (L.) la Peyrouse. – Bull. Soc. Bot. Suisse, Berne, 62:258-264. [francouzsky]
202.Kuhnholtz-Lordat G. (1952): Un précurseur de la théorie mycorhizienne: A. Condamy (1879). – Rev. Mycol., 17/1:1-6. [francouzsky]
203.Kuhnholtz-Lordat G. et Barry J. P. (1949): Quelques Micromycetes parasites intéressants du sud de la France. – Bull. Soc. Mycol. France, 65/3-4:121-131. [francouzsky]
204.Kuhnholtz-Lordat G., Bernaux P. et Barry J. P. (1951): Contribution à l’étude des Puccinies à sores profonds. – Uredineana, Paris, 3:54-60. [francouzsky]
205.Kuhnholtz-Lordat G. et Blanchet G. (1949): A propos de Puccinia laguri-chamaemoly R. Maire. – Bull. Soc. Mycol. France, 65/1-2:66-70. [francouzsky]
206.Kuprevicz V. T. (1952): Species novae Uredinearum e Tadzhikistania. – Bot. Mater., 8:169-172. [latinsky, rusky]
207.Lepik E. (1934): Verzeichnis der im Sommer 1932 in Lappland gesammelten Pilze. – S.-B. Naturforsch.-Ges., Tartu, 40/3-4:225-232. [německy]
208.Lepik E. (1935): On the Fungusflora of Ruhnu (Runö) Island. – Phytopath. Exp. Stat. Univ., Tartu, 29:1-18. [anglicky]
209.Lepik E. (1937): Männiroosteist ja –koorepõletikest. - Phytopath. Exp. Stat. Univ., Tartu, 42:176-196. [estonsky]
210.Lepik E. (1937): Über das Vorkommen von Puccinia Halosciadis Sydow in Lappland. – Ann. Bot. Soc. Zool. Bot. Fenn. Vanamo, Helsinki, 9/7:13-14. [německy]
211.Lepik E. (1938): The Distribution of Impatiens parviflora DC. and Puccinia KomarowiiTranzschel in Estonia. – Phytopath. Exp. Stat. Univ., Tartu, 41:243-296. [estonsky, anglicky]
212.Lepik E. (1938): Beiträge zur Nomenklatur der Ostbaltischen Pilzflora III. - Phytopath. Exp. Stat. Univ., Tartu, 43:226-242. [německy]
213.Lepik E. (1955): Evolution of angiosperms as mirrored in the phylogeny of rust fungi. - Arch. Soc. Zool. Bot. Fenn. Vanamo, Helsinki, 9:149-160. [anglicky]
214.Lincoln R. E. et Cummins G. B. (1949): Septoria bligth resistance in the Tomato. – Phytopathol., 39/8:647-655. [anglicky]
215.Lind J. (1908): Bemerkungen über einige parasitische Pilze aus Rußland. - Arb. Bot. Have, København, 46:99-104. [něměcky]
216.Lind J. (1910): Systematic list of Fungi (Micromycetes) from North-East Greenland. – Arb. Bot. Have, København, 56:149-162. [anglicky]
217.Liro J. I. (...): Über das Auftreten von Ustilago miliiin den Rispen der Nährpflanzen. – Ann. Bot. Soc. Zool. Bot. Fenn. Vanamo, Helsinki, 5:1-4. [německy]
218.Ludwig A. (1935): Beiträge zur Pilzflora des Siegerlandes und des hohen Westerwaldes. – Naturhist. Ver. Rheinlande Westfalens, 92:177-218. [německy]
219.Macků J. (1930-1931): Vznik, vývoj a cíl botaniky užité. – Sborn. Přírod. Společ., Moravská Ostrava, 6:293-298. [česky]
220.Mayor E. (1951): A propos de deux Puccinia nouveaux pour la flore suisse. – Bull. Soc. Bot. Suisse, Berne, 61-51-66. [francouzsky]
221.Mayor E. (1953): Contribution a l’étude des Mocromycètes du Canton du Tessin. – Bull. Soc. Neuchatel. Sci. Natur., Neuchatel, 76:5-22. [francouzsky]
222.Mayor E. (1954): Le Sorosporium de Dianthus caryophyllus L. ssp. silvester (Wulfen) Rouy et Fouc. – Ann. Nat. Agric. Montpellier, 29/3-4:1-7. [francouzsky]
223.Moesz G. (…): Gombák a székelyföldröl. – Különlenyomat a Székely Nemzeti Múzeum Emlékkönyvéböl, p. 1-10. [maďarsky]
224.Moesz G. (…): Gubacsok a székelyföldröl. – Különlenyomat a Székely Nemzeti Múzeum Emlékkönyvéböl, p. 10-11. [maďarsky] [společně s Moesz G. (…)]
225.Moesz G. (1934): Pilze aus dem Komitate Vas. – Folia Sabaricnsia Vasi Szemle, Szombathely, 1:92-99. [německy, maďarsky, latinsky]
226.Müller E. (1950): Die schweizerischen Arten der Gattung Leptosphaeria und ihrer Verwandten. - Sydowia, Ann. Mycol., ser. II., Horn, 5/3-6:248-310. [německy]
227.Müller E. (1951): Die schweizerischen Arten der Gattungen Clathrospora, Pleospora, Pseudoplea und Pyrenophora. – Sydowia, Ann. Mycol., ser. II., Horn, 4/1-6:185-319. [německy]
228.Müller E. (1951): Die schweizerischen Arten der Gattungen Clathrospora, Pleospora, Pseudoplea und Pyrenophora. – Sydowia, Ann. Mycol., ser. II., Horn, 5/3-6:248-310. [německy]
229.Müller E. (1951): Neue, alpine Arten der Gattung Leptosphaeria. - Sydowia, Ann. Mycol., ser. II., Horn, 5/1-2:49-55. [německy]
230.Müller E. (1951): Über die Entwicklung von Pleospora Gaeumanii nov. spec. - Ber. Schweiz. Bot. Ges., Bern, 61:165-174. [německy]
231.Müller E. (1952): Die schweizerischen Arten der Gattung Ophiobolus Riess. – Ber. Schweiz. Bot. Ges., Bern, 62:307-339. [německy]
232.Müller E. (1952): Pilzliche Erreger der Getreideblattdürre. – Phytopathol. Z., 19/4:403-416. [německy]
233.Müller E. (1953): Kulturversuche mit Ascomyceten I. – Sydowia, Ann. Mycol., Ser. II., Horn, 7/5-6:325-334. [německy]
234.Müller E. (1953): Über die Gattungen Eriosphaeria Sacc. und Gaeumannia Petr. – Sydowia, Ann. Mycol., Ser. II., Horn, 7/1-4:133-140. [německy]
235.Müller E. (1953): Über Dothidea polyspora Bref. et v. Tav. und die Gattung Sydowia Bres. – Sydowia, Ann. Mycol., Ser. II., Horn, 7/5-6:340-342. [německy]
236.Müller E. (1953): Über einige neue Pleosporaceen. – Sydowia, Ann. Mycol., Ser. II., Horn, 7/1-4:273-281. [německy]
237.Müller E. (1954): Beiträge zur Kenntnis der Gattung Gibbera Fr. emend Petr. – Sydowia, Ann. Mycol., Ser. II., Horn, 8/1-6:60-73. [německy]
238.Müller E. (1954): Ein neuer Discomecet ans Java: Johansonia pandani. – Sydowia, Ann. Mycol., Ser. II., Horn, 7/1-6:54-56. [německy]
239.Müller E. (1954): Trois Ascomycètes nouveaux sur Potentilla valderia L. – Rev. Mycol., Paris, 19/4:57-62. [francouzsky]
240.Müller E. (1955): Zwei neue Ustilagineae auf afrikanischen Erioculaceae. – Phytopath. Z., 23/1:107-109. [německy]
241.Müller E. et von Arx J. A. (1950): Einige Aspecte zur Systematik pseudosphärialer Ascomyceten. – Ber. Schweiz. Bot. Ges., Bern, 60:329-397. [německy]
242.Müller E. et Sanwal B. D. (1954): Über die Gattungen Microcyclus Sacc., Coccoidella v. Höhn., Coccodothis Theiss et Syd. und Coccodothella Theiss et Syd. – Sydowia, Ann. Mycol., Ser. II., Horn, 8/1-6:231-244. [německy]
243.Müller E. et Sanwal B. D. (1954): Über zwei tropische Pyronomyceten. – Sydowia, Ann. Mycol., Ser. II., Horn, 8/1-6:271-274. [německy]
244.Müller E. et Wehmeyer L. E. (1954): Über einige neue Ein neuer, alpiner Ascomycet: Mycosphaerella phacae-frogidae. – Sydowia, Ann. Mycol., Ser. II., Horn, 8/1-6:190-191. [německy]
245.Müller J. (1977): O rozšíření Puccinia scillae Linhart. – Čes. Mykol., 31:173-178. [česky]
246.Niessl G. v. (1965): Vorarbeiten zu einer Kryptogamenflora von Mähren und Oesterr. Schlesien. II. Pilze und Myxomyceten. – Verhandl. des Naturforsch. Ver., Brünn, 3:60-193. [německy]
247.Petrak F. (1914): Beiträge zur Pilzflora von Mähren und Österr.-Schlesien. – Ann. Bot., Berlin, 12/5:471-479. [německy]
248.Petrak F. et Ciferri R. (1932): Fungi dominicani. II. - Ann. Mycol., Berlin, 30/3-4:149-353. [německy]
249.Picbauer R. (1920-1921): Čtvrtý příspěvek ku květeně moravských hub. – Čas. Mor. Mus. Zem., Brno, 17-19:223-230. [česky]
250.Picbauer R. (1927): Addenda ad floram Čechoslovakiae mycologicam III. - Sborn. Vys. Šk. Zeměd., Brno, 1927:1-25. [latinsky]
251.Picbauer R. (1927): Fungi Jugoslavici. – Glasn. Zem. Muz. Bosni Hercegovini, Sarajevo, 39:163-166. [latinsky]
252.Picbauer R. (1927): Zeměpisné rozšíření rzí na Moravě se zřetelem k poměrům evropským. – Pr. Mor. Přírod. Společ., Brno, 4/9:365-536. [česky]
253.Picbauer R. (1928): Einige kritische Bemerkungen zu „Beiträge zur Pilzflora Mährens und Schlesiens“ von Dr. Johann Hruby, Brünn. – Hedwigia, Dresden, 68:242-250. [německy]
254.Picbauer R. (1928): Fungi Croatici a Dr. ed. Baudyš collecti. – Bull. Inst. Jard. Bot. Univ. Belgrade, Beograd, 1/1:60-74. [latinsky]
255.Picbauer R. (1929): Additamentum ad floram Jugoslaviae mycologicam. – Glasn. Zem. Muz. Bosni Hercegovini, Sarajevo, 41:29-34. [latinsky]
256.Picbauer R. (1929): Addenda ad floram Čechoslovakiae mycologicam, IV. – Sborn. Vys. Šk. Zeměd., Brno, 1929:1-28. [latinsky]
257.Picbauer R. (1930): Additamentum ad floram Jugoslaviae mycologicam II. – Glasn. Zem. Muz. Bosni Hercegovini, Sarajevo, 42:133-140. [latinsky]
258.Picbauer R. (1931): Addenda ad floram Čechoslovakiae mycologicam, V. – Sborn. Vys. Šk. Zeměd., Brno, 1931:1-30. [latinsky]
259.Picbauer R. (1933): Additamentum ad floram Jugoslaviae mycologicam IV. – Glasn. Zem. Muz. Bosni Hercegovini, Sarajevo, 45:65-70. [latinsky]
260.Picbauer R. (1936): Additamentum ad floram Jugoslaviae mycologicam V. – Glasn. Zem. Muz. Bosni Hercegovini, Sarajevo, 48:103-112. [latinsky]
261.Picbauer R. (1937): Addenda ad floram Čechoslovakiae mycologicam. III. - Verh. Naturforsch. Ver. Brünn, Brno, 1937:29-45. [německy]
262.Picbauer R. (1937): Fungi bulgarici a Dre Fr. Bubák lecti. - Ann. Mycol., Berlin, 35/2:138-148. [latinsky]
263.Picbauer R. (1941): Additamentum ad floram Balcanicam mycologicam VI. – Glasn. Hrvat. Zem. Muz., Sarajevo, 1941:189-194. [latinsky]
264.Picbauer R. (1942): Addenda ad floram Bohemiae, Moraviae et Slovakiae mycologicam. – Sborn. Klubu Přírod., Brno, 24:1-16. [latinsky]
265.Picbauer R. (1944): Addenda ad floram Bohemiae, Moraviae et Slovakiae. – Sborn. Klubu Přírod., Brno, 25:47-58. [latinsky]
266.Picbauer R. (1944): Zweiter Beitrag zur Pilzflora von Böhmen, Mähren und der Slowakei. – Verh. Naturforsch. Ver. Brünn, Brno, 75:172-186. [německy]
267.Picbauer R. (1947): Addenda ad floram Čechoslovakiae mycologicam. IX. – Sborn. Klubu Přírod. brno, Brno, 28:1-9. [latinsky]
268.Picbauer R. (1949): Puccinia Pančićiae nov. spec., eine neue Uredineenspecies der Balkanflora. – Sydowia, Anal. Mycol., ser II., Horn, 3/1-6:149. [německy, latinsky]
269.Pilát A. (...): Houba guepinie chřapáčovitá Guepinia helvelloides (DC) Fr. v Československu. - ..., 92-95. [česky]
270.Pilát A. (1924): Příspěvek ku poznání Uredineí Vysokých Tater. – Spisy Přírod. Fak. Karl. Univ., Praha, 24:3-18. [česky]
271.Pilát A. (1946): O houbových jedech a otravách houbami. – Čas. Nár. Mus., Praha, 115:61-72. [česky]
272.Pilát A. (1947): Solenia Svrcekiisp. n. bohemica. – Bull. Soc. Mycol. Fra., 43/3-4:203-204. [latinsky]
273.Pilát A. (1948): Houby v tropech. – Věda a život, 1948:446-452. [česky]
274.Pilát A. (1949): Ad Monographiam crepidotorum Europaeorum Supplementum I. – Stud. Bot. Čechosl., Praha, 10/4:149-154. [latinsky]
275.Pilát A. (1950): Contribution to the Knowledge of the Hymenomycetes of Bialowieźa Virgin Forest in Poland. - Stud. Bot. Čechosl., Praha, 11/4:145-173. [anglicky, latinsky]
276.Pilát A. (1950): Revision of the types of some extra-european species of the genus Crepidotus Fr. – Trans. Brit. Mycol. Soc., Worcester, 33/3-4:215-249. [anglicky]
277.Pilát A. (1951): Hymenomycetes novi vel minus cogniti Čechoslovakiae. – Stud. Bot. Čechosl., Praha, 12/1:1-72. [latinsky]
278.Pilát A. (1953): Hymenomycetes novi vel minus cogniti Čechoslovakiae, II. – Sborn. Nár. Mus., Praha, 9/2:3-109. [latinsky]
279.Pilát A. et Svrček M. (1946): Tricholoma helviodor sp. n. bohemica. - Stud. Bot. Čechosl., Praha, 7/1:1-8. [latinsky]
280.Pilát A. et Svrček M. (1949): Boletinus tridentinus (Bres.) subsp. Landkammeri subspecies nova bohemica. – Sborn. Nár. Mus. Praha, Praha, 7:3-7. [česky, anglicky]
281.Podpěra J. (1930-1931): Otáza stepního komponentu ve střední Evropě. – Sborn. Přírod. Společ., Moravská Ostrava, 6:45-62. [česky]
282.Podpěra J. (1940): Battarrea phalloides Pers. na Moravě. – Pr. Morav. Přírod. Společ., Brno, 12/11:1-16. [česky]
283.Příhoda A. (1949): Účast hub na odumírání kleče (Pinus mugo Turra) v Jeseníkách. – Lesn. Pr., 28/2-3:70-93. [česky]
284.Rauhala A. (1951): Puccinia Komarowi Tranzsch. in Finnland gefunden. – Arch. Soc. Zool.-Bot. Fenn. Vanamo, Helsinki, 6:59-63. [německy]
285.Rauhala A. (1952): Puccinia singularis P. Magnus, neu für Finnland. - Arch. Soc. Zool.-Bot. Fenn. Vanamo, Helsinki, 7:43-44. [německy]
286.Rauhala A. (1953): Puccinia arctican esiintymisestä Soumessa. - Arch. Soc. Zool.-Bot. Fenn. Vanamo, Helsinki, 8:43-44. [finsky]
287.Reed G. (1931): Inheritance of Smut Resistance in Hybrids of Early Gothland and Monarch oats. – Amer. Journ. Bot., 18:803-815. [anglicky]
288.Reed G. (1932): Inheritance of Resistance to Loose and Covered Smut in a Hybrid of Early Gothland and Victor Oats. – Amer. Journ. Bot., 19:194-203. [anglicky]
289.Reed G. (1932): Inheritance of Resistance to Loose and Covered Smut in Hybrids of Hull-less with Early Gothland and Monarch oats. – Amer. Journ. Bot., 19:273-301. [anglicky]
290.Reed G. et Stanton T. R. (1932): Physiologic races of Ustilago levis and U. avenae on Red oats. – Jour. Agric. Res., Washington, 44/2:147-153. [anglicky]
291.Rostrup E. (1904): Fungi groenlandiae orientalis. - Arb. Bot. Have, København, 20:113-121. [latinsky]
292.Săvulescu O. (1940): Micromycétes trouvés sur le riz en Roumanie. – Bull. Sect. Sci., Bucureşti, 22/7: 305-312. [francouzsky]
293.Săvulescu T. (1936): Contributions à la connaissance des Ustilaginées de Roumanie. – An. Inst. Cerc. Agron. Rom., Bucureşti, 7:3-86. [francouzsky]
294.Săvulescu T. (1938): Nouvelle contribution à la connaissance des Péronosporacées et Ustilaginacées de Roumanie. - Bull. Sect. Sci., Bucureşti, 20/7:1-7. [francouzsky]
295.Săvulescu T. (1939): Contributions à la connaissance des Urédinées de Roumanie. - Bull. Sect. Sci., Bucureşti, 21/3-4:1-11. [francouzsky]
296.Săvulescu T. (1940): Péronosporacées, Ustilaginacées et Urédinées nouvelles pour la mycoflore bde Roumanie. – Bull. Sect. Sci., Bucureşti, 22/5:237-248. [francouzsky]
297.Săvulescu T. (1948): Les Espèces de Peronospora Corda de Roumanie. – Sydowia, Ann. Mycol., Ser. II., Horn, 2/1-6:255-307. [francouzsky]
298.Săvulescu T. (1951): Speciille de Puccinia parazite pe Cyperacee din R.P.R. - Bul. Şti. Secţ. Şti. Biol. Agron. Geol. Geogr., 3/1:1-24. [rumunsky]
299.Săvulescu T. (1952): Contribuţie la Ustilaginoflora R.P.R. – Bul. Şti. Secţ. Şti. Biol. Agron. Geol. Geogr., 4/4:789-806. [rumunsky, rusky, německy]
300.Săvulescu T. et Hulea A. (1944): Nouvi contributi allo studio della carie del frumento. - Bull. Sect. Sci., Bucureşti, 26/6:409-422. [italsky]
301.Săvulescu T. et Săvulescu O. (1941): Matériaux pour la flore des Urédinées de Roumanie. – An. Acad. Rom., Bucureşti, 17/4:113-260. [francouzsky]
302.Schellenberg H. C. (1911): Die Brandpilze der Schweiz. – Beitr. Krypt.-Fl. Schweiz, bern, 3/2:IX-XLV, 1-180. [německy]
303.Solheim W. G. et Cummins G. B. (1959): Mycoflora saximontanensis exiccata. Centum IX. – Univ. Woming Publ., Laramie, 23/3:23-37. [anglicky]
304.Solheim W. G. et Cummins G. B. (1959): Mycoflora saximontanensis exiccata. Centum X. – Univ. Woming Publ., Laramie, 23/4:38-51. [anglicky]
305.Solheim W. G. et Cummins G. B. (1960): Mycoflora saximontanensis exiccata. Centum XI. – Univ. Woming Publ., Laramie, 24/3:22-33. [anglicky]
306.Součková M. (1950): Příspěvek k výzkumu rzí Hrubého Jeseníku. – Přírod. Sborn. Ostrav. Kraje., Ostrava, 13:188-196. [česky]
307.Součková M. (1954): Příspěvek k poznání rzí a snětí v Československu. IV. – Čas. Mor. Mus., 39:93-117. [česky]
308.Součková M. (1955): Příspěvek k poznání rzí a snětí v Československu. V. – Čas. Mor. Mus., 40:108-113. [česky]
309.Součková M. (1962): Rzi a sněti nové pro Československo. – Čas. Mor. Mus., 47:65-68. [česky]
310.Suza J. (1930-1931): Srovnávací studie o lišejníkové floře serpentinů (Mohelno, Gurhof a Kraubach). – Sborn. Přírod. Společ., Moravská Ostrava, 6:231-256. [česky]
311.Šmarda J. (1930-1931): Květnice u Tišnova. Studie geobotanická. – Sborn. Přírod. Společ., Moravská Ostrava, 6:321-348. [česky]
312.Šmarda J. (1942): Výsledky mykologického výzkumu Moravy. – Pr. Mor. Přírod. Společ., Brno, 14/7:2-41. [česky]
313.Šmarda J. (1944): Příspěvek k poznání moravských hub břichatkovitých. – Příroda, Brno, 36/10:321-327. [česky]
314.Šmarda J. (1944): Výsledky mykologického výzkumu Moravy. Část II. – Pr. Mor. Přírod. Společ., Brno, 16/13:1-28. [česky]
315.Šmarda J. (1952): Montagnites Candollei Fr. na Moravě. – Čes. Mykol., Praha, 6/1-2:1-10. [česky]
316.Thirumalachar M. J. et Cummins G. B. (1948): Status of the rust genera Allopuccinia, Leucotelium, Edythea and Ypsilospora. – Mycol., 40/4:417-422. [anglicky]
317.Thirumalachar M. J. et Cummins G. B. (1949): The Taxonomic significance of Sporogenous basal cells in the Uredinales. – Mycol., 41/5:523-526. [anglicky]
318.Urban Z. (1948): Puccinia tatrensis n. sp. and other interesting rusts from the High Tatra (Carpathians), with remarks to the geographical distribution of some Geeae. – Stud. Bot. Čech., Praha, 2-4:57-66. [anglicky]
319.Urban Z. (1952): Příspěvek ke rzím východních Čech. – Preslia, Praha, 24:45-54. [česky]
320.Urban Z. (1953): Příspěvek k poznání Puccinia apilobiiDC a poznámky k pojetí druhu u rzí. – Preslia, Praha, 25:25-42. [česky]
321.Urban Z. (1954): K pojetí a vzniku druhu u rzí. II. – Preslia, Praha, 26:427-434. [česky]
322.Urban Z. (1954): K otázce rzivosti žita na Českokrumlovsku. – Preslia, Praha, 26:113-122. [česky]
323.Urban Z. (1956): Americká rez v Evropě, Uromyces silphii(Burr.) Arth. – Preslia, Praha, 28:151-157. [česky]
324.Urban Z. (1973): New taxa of Uredinales from Cuba. – Čes. Mykol., 27/4:207-211. [anglicky]
325.Urban Z. et Marková-Ondráčková J. (1975): Inoculation experiments wiht Puccinia bromina Eriks. 2. – Čes. Mykol., 29/3:135-139. [anglicky]
326.Vánky K. et Nannfeldt J. A. (1975): A New Smut, Thecaphora lithospermi, on Lithospermum officinale from China. – Svensk Bot. Tidskrift, 69:97-99. [anglicky]
327.Veselý J. (1932-1935): Příspěvek k zeměpisnému rozšíření rzí na Hlučínsku. – Sborn. Přírod. Společ., Mor. Ostrava, 6:85-91. [česky]
328.Veselý J. (1936): Druhý příspěvek k zeměpisnému rozšíření rzí ve Slezsku. – Slezs. Sborn., 3-4:1-8. [česky]
329.Veselý J. (1938): První příspěvek k zeměpisnému rozšíření rzí v Čechách. – Čas. Nár. Mus., Praha, 112:225-234. [česky]
330.Vielwerth V. (1936): Biologická studie o mazlavých snětech Tilletia foetens a Tilletia tritici. – Sborn. Výzk. Úst. Zeměd. ČSR, Praha, 148:3-75. [česky]
331.Viennot-Bourgin G. (1932): Essais sur la Carie du Blé en 1932. – Rev. Pathol. Veg. Entomol. Agric., Gap, 8-9-10:257-284. [francouzsky]
332.Viennot-Bourgin G. (1933): Notes sur quelques Urédinales et Ustilaginales observées en 1931-1932 dans le département de Seine-et-Oise. – Rev. Pathol. Veg. Entomol. Agric., Gap, 2:85-114. [francouzsky]
333.Viennot-Bourgin G. (1933): De quelques Urédinales rares ou nouvelles observées dans le département de Seine-et-Oise. – Rev. Pathol. Veg. Entomol. Agric. France, Gap, 8:280-289. [francouzsky]
334.Viennot-Bourgin G. (1935): Ustilago triticisur les feuilles de Blé. – Rev. Pathol. Veg. Entomol. Agric. France, Gap, 22:1-19. [francouzsky]
335.Zacha V. (...): Příspěvek k mykopathologii našich travin. - ..., p. 49-56. [česky]
336.Zacha V. (1944-45): Additamentum ad floram Moraviae micromycetum I. – Sborn. Přírod. Klubu Brno, Brno, 26:138-141. [latinsky]
337.Zacha V. (1947): Additamentum ad floram Moraviae micromycetum II. – Sborn. Přírod. Klubu Brno, Brno, 28:1-7. [latinsky]
338.Zundel G. L. (1933): The Ustilaginales of Pennsylvania. – Proc. Pennsyl. Acad. Sci., 7:122-129. [anglicky]
339.Zundel G. L. (1933): New and rare North and South American Ustilaginales. – Mycologia, 25/5:349-355. [anglicky]
340.Zundel G. L. (1937): Miscellaneous notes on the Ustilaginales. – Mycologia, 29/5:583-591. [anglicky]
 
 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář