Jdi na obsah Jdi na menu
 


Přírůstky knihovny NATURA za rok 2016

28. 1. 2017

Těchto 143 titulů přibylo v roce 2016 v knihovně NATURA. Jedná se především o přírodovědnou a regionální literaturu.

 1. Nedvěd O.: Brouci čeledi slunéčkovití (Coccinellidae) střední Evropy. – Academia, Praha 2015.

 2. Klůz Z.: Pomocné ornitologické tabulky. – NM, Praha 1965.

 3. Zprávy České botanické společnosti. 50/2. – ČBS, Praha 2015.

 4. Flousek J., Gramsz B. a Telenský T.: Ptáci Krkonoš. Atlas hnízdního rozšíření 2012 – 2014. – KRNAP, Vrchlabí 2015.

 5. Čížek O., Malkiewicz A., Beneš J. a Tarnawski D.: Denní motýli v Krkonoších. Atlas rozšíření. – KRNAP, Vrchlabí 2015.

 6. Journal of the National Museum Praha. Natural History Series. 184. – NM, Praha 2015.

 7. Bezděčková K. a Bezděčka P.: Ohrožené nelesní druhy mravenců rodu Formica. – Muzeum Vysočiny, Jihlava 2011.

 8. Krása A.: Ochrana saproxylického hmyzu a opatření na jeho podporu. – AOPK ČR, Praha 2014.

 9. Zámečník V.: Metodická příručka pro praktickou ochranu ptáků v zemědělské krajině. – AOPK ČR, Praha 2013.

 10. Natura Pragensis. 22. - AOPK ČR a Beleco z.s., Praha 2015.

 11. Sborník Západočeského muzea. 118. – Západočeské muzeum, Plzeň 2015.

 12. Opera corcontica. 52. – KRNAP, Vrchlabí 2015.

 13. Zprávy České botanické společnosti. 50/2. – ČBS, Praha 2015.

 14. Sborník muzea Karlovarského kraje. 23. – Muzeum, Cheb 2015.

 15. ERICA. 22. – Západočeské muzeum, Plzeň 2015.

 16. Sborník Západočeského muzea. 119. – Západočeské muzeum, Plzeň 2015.

 17. Žďárské vrchy v čase a prostoru. – Sphagnum, Žďár n. Sáz. 2000.

 18. Roudná M. a Hanzelka P.: Botanické zahrady ČR. – MŽP, Praha 2006.

 19. Eiselt M. G. a Schröder R.: Nadelgehölze. – Neumann Verlag, Leipzig 1976.

 20. Acta Musei Reginaehradecensis. S.A. 35/1. – MVČ, Hradec Králové 2015.

 21. Acta Musei Reginaehradecensis. S.A. 35/2. – MVČ, Hradec Králové 2015.

 22. Acta Carpathica Occidentalis. 6. – Muzeum regionu Valašsko, Vsetín 2015.

 23. Chytrý M., Kučera T., Kočí M., Grulich V. a Lustyk P. [eds.]: Katalog biotopů ČR. – ed. 2, AOPK ČR, Praha 2010.

 24. Bohemia centralis. 33. – AOPK ČR, Praha 2015.

 25. Thayensia. 1. – NP Podyjí, Znojmo 1998.

 26. Thayensia. 2. – NP Podyjí, Znojmo 1999.

 27. Thayensia. 3. – NP Podyjí, Znojmo 2000.

 28. Thayensia. 4 – NP Podyjí, Znojmo 2001.

 29. Thayensia. 5. – NP Podyjí, Znojmo 2003.

 30. Thayensia. Suppl. 1. – NP Podyjí, Znojmo 2005.

 31. Thayensia. 6. – NP Podyjí, Znojmo 2004.

 32. Thayensia. 7. – NP Podyjí, Znojmo 2007.

 33. Thayensia. 8. – NP Podyjí, Znojmo 2011.

 34. Thayensia. 9. – NP Podyjí, Znojmo 2012.

 35. Thayensia. 10. – NP Podyjí, Znojmo 2013.

 36. Thayensia. 11. – NP Podyjí, Znojmo 2014.

 37. Thayensia. 12. – NP Podyjí, Znojmo 2015.

 38. Hora J., Brinke T., Vojtěchovská E., Hantal V. a Kučera Z. [eds.]: Monitoring druhů přílohy I směrnice o ptácích a ptačích oblastí v letech 2005-2007. – AOPK ČR, Praha 2010.

 39. Kratochvíl V.: O rodu Chamaré. – Obec, Potštejn 2015.

 40. Historický kaleidoskop. 3/2015. – Centrum české historie, Praha, 2015.

 41. Historický kaleidoskop. 5/2015. – Centrum české historie, Praha, 2015.

 42. Historický kaleidoskop. 6/2015. – Centrum české historie, Praha, 2015.

 43. Orlické hory a Podorlicko. 21/1. – Muzeum a galerie Orlických hor, Rychnov nad Kněžnou 2014.

 44. Orlické hory a Podorlicko. 21/2. – Muzeum a galerie Orlických hor, Rychnov nad Kněžnou 2014.

 45. Acta musei Richnoviensis, sect. natur, 20/3-4. – MGOH, Rychnov n. Kn. 2013.

 46. Betlémy a betlemáři. 95. – České sdružení přátel betlémů, Hradec Králové, 2015.

 47. Frýzek J.: Filip Jakub Prokop, Čech z Liberka. – OFTIS, Ústí n. Orl., 2015.

 48. Genealogické a heraldické listy. 1/2014. – ČGHS, Praha, 2014.

 49. Genealogické a heraldické listy. 3/2015. – ČGHS, Praha, 2015.

 50. Genealogické a heraldické listy. 4/2015. – ČGHS, Praha, 2015.

 51. Kolektiv autorů: Chudobka z Orlických hor. – Martin Leschinger – Flétna, Říčky 2014.

 52. Leschinger M.: Orlické Podhůří. Za krásou a památkami. – Martin Leschinger – Flétna, Říčky 2015.

 53. Šulc J.: Železárny A. Zápotockého Vamberk. – Železárny AZ, Vamberk 1984.

 54. Hofrichter V.: 100 let tělovýchovy a sportu v Rychnově n. Kn. 1885 – 1985. – MNV, Rychnov n. Kn. 1985.

 55. Veverka Z., Hanousková A. a Šitina J. (red.): Gymnázium Zdeňka Nejedlého Dobruška (1945 – 1980). – Dobruška 1980.

 56. Sůva J.: Augustin Ságner. – Orlická galeria, Rychnov n. Kn. 1978.

 57. Brandejs V.: Dobrý den. – Prameny, Opočno 1994.

 58. Rolečková A.: Antologie. – Horizont, Praha 1983.

 59. Šumpich J.: Motýli Národních parků Podyjí a Thayatal. – Správa NP Podyjí, Znojmo 2011.

 60. Škorpíková V., Reiter A., Valášek M. Křivan V. a Pollheimer J.: Ptáci Národního parku Podyjí/Thayatal. – Správa NP Podyjí, Znojmo 2012.

 61. Mokwa T., Neubauer G. a Zieliński P.: Ptaki Półwyspu Helskiego. – Influence.

 62. Romanow-Pękal E.: Jeziora województwa Pomorskiego. – PZPK, Gdańsk 2013.

 63. Druga V.: Sprechodňovanie bariér na tokoch. – ŠOP SR 2015.

 64. Dolný A., Harabiš F. a Bárta D.: Vážky České republiky. – Academia, Praha 2016.

 65. Maštera J., Zavadil V. a Dvořák J.: Vajíčka a larvy obojživelníků České republiky. – Academia, Praha 2015.

 66. Moravec J. (ed.) a kol.: Plazi. – Fauna ČR, Academia, Praha 2015.

 67. Zámečník V. a kol.: Polní ptáci. – ČSO, Praha 2015.

 68. Sborník Západočeského muzea v Plzni, příroda. 114. – Západočeské muzeum, Plzeň 2011.

 69. Hora J., Čihák K. a Kučera Z. [eds.]: Monitoring druhů přílohy I směrnice o ptácích a ptačích oblastí v letech 2008 – 2010. – Příroda, Praha, 33:5-492.

 70. Patzelt Z., Šůlová K. a kol.: Poklady přírody České republiky. – AOPK ČR, Praha 2015.

 71. Rivola M. a kol.: Současný stav a cíle botanického výzkumu CHKO Křivoklátsko. – SSPPOP, Praha 1990.

 72. Bohemia centralis. 20. – ČÚOP, Praha 1991.

 73. Šourek J.: Rod Petasites v Československu. – Rozpr. ČSAV, 72/5, Praha 1962.

 74. Natura Pragensis. 14. – AOPK ČR, Praha 1997.

 75. Krippelová T.: Synantropná flóra a vegetácia. – Acta Instituti Botanici Academiae Scientiarum Slovacae, Veda, Bratislava 1974.

 76. Roezliana. 46. – Orchidea klub, Brno 2016.

 77. Sborník Severočeského muzea, přírodní vědy. 33. – Severočeské muzeum, Liberec 2015.

 78. Severočeskou přírodou. 47. – SČ pob. ČBS, Ústí n. Labem 2015.

 79. Preslia. 88/1. – ČBS, Praha 2016.

 80. Preslia. 88/2. – ČBS, Praha 2016.

 81. Zpravodaj jihočeských botaniků. 69. – JČ pob. ČBS, České Budějovice 2016.

 82. Kyselka J. A kol.: Evropsky významné lokality v CHKO České středohoří. – AOPK ČR, Litoměřice 2014.

 83. Marczewski A. a Błaszkowska B.: Rezervat przyrody Beka. – OTOP.

 84. Jankowski W.: Rezerwaty przyrody Nadmorskiego parku krajobrazowego. – EKO-KAPIO, Wladyslawowo 2001.

 85. Jaňák L., Krúpa T., Mlich J., Murín J. a Vorčáková Z.: Babia hora. – ŠOP SR, Bánská Bystrica 2015.

 86. Šefferová Stanová V.: Manažmentové modely pre údržbu, ochranu a obnovu mokraďových biotopov. – ŠOP SR, Bánská Bystrica 2015.

 87. Sborník Západočeského muzea, příroda. 120. – Západočeské muzeum, Plzeň 2016.

 88. Rivola M. a kol.: Současný stav a cíle botanického výzkumu CHKO Křivoklátsko. – SSPPOP, Praha 1990.

 89. Leschinger M.: Orlicko. Česká republika. – Leschinger – Flétna, Říčky 2016.

 90. Malátek F.: Pod Převrátí. – Martin Leschinger – Flétna, Říčky 2016.

 91. Náchodsko od minulosti k dnešku. 4. – Okresní muzeum, Náchod 2002.

 92. 50 let střední školy v Kostelci n. Orl. – Kostelec n. Orl. 1947.

 93. Wolf R., Chroust M., Kokeš O. a Lochman J.: Naše obory. – SZN, Praha 1976.

 94. Havel J.: V království divočiny. – Olympia, Praha 1972.

 95. Kratochvíl V. a kol.: Emilian Kaufmann. Lékař, hudebník a mecenáš. - OS Údolí Kačerov, Kačerov 2014.

 96. Halda J., Kučera J. a Koval Š.: Atlas krkonošských mechorostů, lišejníků a hub. 1. – KRNAP, Vrchlabí 2016.

 97. Orlické hory a Podorlicko. 22/1-2. – MGOH, Rychnov n. Kn. 2016.

 98. Marková D. a kol.: Opočno v proměnách. Kupkovo náměstí. – Město, Opočno 2015.

 99. Acta rerum naturalium. 18. Muzeum Vysočiny, Jihlava a Třebíč 2015.

 100. Zprávy České botanické společnosti. 51/1. ČBS, Praha 2016.

 101. Kacálek D., Novák J., Nováková K. a Součková J. (eds.): Funkce lesa v měnících se podmínkách prostředí. – Proceedings of Central European Silviculture, Opočno, 6:4-246.

 102. Vlček P. (ed.): Kapitoly skautingu a Foglar v Novém Městě nad Metují. – MK, Nové Město nad Metují 2016.

 103. Petráš O.: Rychnov nad Kněžnou. – KDO, Hradec Králové 1958.

 104. Památník 1938-1945. Sokolská župa Orlická svým obětem. – Nakl. Dědourek, Třebechovice p. Orebem 1946.

 105. Acta Universitatis Carolinae – Biologica. 1971/6. Universita Karlova, Praha 1971.

 106. Novitates botanicae cum Delectu seminum, fructuum, sporarum plantarumque quas. Universita Karlova, Praha 1969.

 107. Fanta J. a Petřík P. (eds.): Povodně a sucho. Krajina jako základ řešení. BÚ AV ČR, Průhonice 2014.

 108. Novák J. a Slodičák M. (red.): Pěstování lesů v Orlických horách. Sborník přednášek odborného semináře. VÚLHM, Opočno 2009.

 109. Řezáč J. (red.): Ročenka 2015. – VÚLHM, Strnady 2016.

 110. Modlinger R. a kol.: Hmyzí škůdci našich lesů. – MZ ČR, Praha 2015.

 111. Slodičák M., Novák J., Mauer O., Podrázký V. a kol.: Pěstební postupy při zavádění douglasky do porostních směsí v podmínkách ČR. – Lesnická práce, Kostelec n. Čer. lesy 2014.

 112. Leugner J. a Matějka K. (eds.): Katalog pěstebních opatření pro zvýšení biodiverzity lesů v chráněných územích. – VÚLHM, Opočno 2016.

 113. Tesař V. a kol.: Přestavba lesa zasaženého imisemi na Trutnovsku. – Mendelova univerzita, Brno 2011.

 114. Zahradník P. (ed.): Metodická příručka integrované ochrany rostlin pro lesní porosty. – Lesnická práce, Kostelec n. Čer. lesy 2014.

 115. Vacek S., Vacek Z., Schwarz O. a kol.: Struktura a vývoj lesních porotů na výzkumných plochách v národních parcích Krkonoš. – Lesnická práce, Kostelec n. Čer. lesy 2010.

 116. Šach F. a Černohous V.: Metodické postupy ochrany lesních pozemnků proti erozi. – Lesnický průvodce 1/2009, Strnady 2009.

 117. Jurásek A.: Pěstební postupy pro získání výsadbyschopných řízkovanců buku a dubu. – Lesnický průvodce 13/2009, Strnady 2009.

 118. Slodičák M., Novák J. a Navrátil P.: Výchova porostů v ochranných pásmech vodních zdrojů. – Lesnický průvodce 1/2010, Strnady 2010.

 119. Souček J., Kriegel H., Nárovec V. a Šach F.: Obnova lesa na lokalitách ohrožených introskeletovou erozí. – Lesnický průvodce 2/2010, Strnady 2010.

 120. Malá J., Máchová P., Cvrčková H., Dostál J. a Doležal K.: Využití mikropropagace pro reprodukci autochtonních druhů jilmu (Ulmus glabra Huds., Ulmus minor Gled. a Ulmus laevis Pall.). – Lesnický průvodce 4/2010, Strnady 2010.

 121. Balcar V., Špulák O., Kacálek D. a Kuneš I.: Obnova lesa ve vyšších horských polohách postihovaných extrémními mrazovými stresy. – Lesnický průvodce 1/2011, Strnady 2011.

 122. Frýdl J., Novotný P., Ivanek O., Buriánek V. a Čáp J.: Možnosti pěstebního využití vegetativně udržovaných variant rezistentních krušnohorského smrku. – Lesnický průvodce 7/2011, Strnady 2011.

 123. Šrámek V., Borůvka L., Drábek O., Fadrhonsová V., Novotný R., Tejnecký V. a Vortelová L.: Metody analýz forem hliníku v lesních půdách, půdním roztoku a kořenech dřevin. – Lesnický průvodce 8/2011, Strnady 2011.

 124. Černohous V., Švihla V., Šach F. a Kantor P.: Metodické postupy úpravy vodního režimu lesních půd. – Lesnický průvodce 1/2012, Strnady 2012.

 125. Malá J., Cvrčková H., Máchová P. a Dostál J.: Mikropropagace jabloně lesní (Malus sylvestris Mill.). – Lesnický průvodce 2/2012, Strnady 2012.

 126. Juha M., Lukášová K., Holuša J. a Turčáni M.: Netradiční způsob boje s lýkožroutem smrkovým - Ips typographus (Coleoptera: Curculionidae). – Lesnický průvodce 3/2012, Strnady 2012.

 127. Vejpustková M., Čihák T., Zahradník D. a Šrámek V.: Metody stanovení nadzemní biomasy buku (Fagus sylvatica L.). – Lesnický průvodce 1/2013, Strnady 2013.

 128. Buriánek V., Novotný P., Frýdl J., Čáp J. a Dostál J.: Metodické postupy hodnocení přízemní vegetace v leních ekoystémech. – Lesnický průvodce 4/2013, Strnady 2013.

 129. Malá J., Cvrčková H., Dostál J. a Máchová P.: Mikropropagace lýkovce vonného (Daphne cneorum L.). – Lesnický průvodce 9/2013, Strnady 2013.

 130. Bezděčková L. a Řezníčková J.: Sběr, skladování a předosevní příprava semen buku lesního (Fagus sylvatica). – Lesnický průvodce 10/2013, Strnady 2013.

 131. Slodičák M., Kacálek D., Novák J. a Dušek D.: Pěstební postupy ve smrkových porostech na bývalých zemědělských půdách. – Lesnický průvodce 11/2013, Strnady 2013.

 132. Němec P., Nárovcová J. a Nárovec V.: Zásady pěstování jednoletých krytokořenných semenáčků listnatých dřevin výškové třídy 51-80 cm. – Lesnický průvodce 2/2014, Strnady 2014.

 133. Buriánek V., Novotný P. a Frýdl J.: Metodická příručka k určování domácích druhů bříz. – Lesnický průvodce 3/2014, Strnady 2014.

 134. Malá J., Cvrčková H., Máchová P. a Buriánek V.: Mikropropagace endemitních jeřábů (Sorbus spp.). - Lesnický průvodce 4/2014, Strnady 2014.

 135. Laugner J., Jurásek A. a Martincová J.: Alternativní postupy pěstování a použití sadebního materiálu smrku pro horské oblasti s akcentem na udržení nebo zvýšení podílu jedinců s klimaxovou strategií růstu. – Lesnický průvodce 5/2014, Strnady 2014.

 136. Šrámek V., Fadrhonová V. a Jurkovská L.: Kontroly aplikací vápnění v lesních porostech. – Lesnický průvodce 6/2014, Strnady 2014.

 137. Šrámek V., Fadrhonová V. a Jurkovská L.: Metodika výběru ploch pro vápnění lesních půd. – Lesnický průvodce 7/2014, Strnady 2014.

 138. Slodičák M., Kacálek D., Novák J. a Dušek D.: Výchova porostů s douglaskou. – Lesnický průvodce 8/2014, Strnady 2014.

 139. Švihla V., Černohous V., Šach F. a Kantor P.: Metodické postupy optimalizace vodního režimu uspořádáním kultur v krajině. – Lesnický průvodce 9/2014, Strnady 2014.

 140. Dobrovolný L.: Postupy zvyšování diverzity smrkových porostů využitím reprodukční schopnosti vtroušených jedinců buku. – Lesnický průvodce 10/2014, Strnady 2014.

 141. Borůvka L. a kol.: Srovnávací hodnoty pro hodnocení kontaminace leních půd. – Lesnický průvodce 5/2015, Strnady 2015.

 142. Vrška T. a kol.: Doporučené formy porostních směsí a způsoby jejich obhospodařování v ochranných pásmech zvláště chráněných území ponechaných samovolnému vývoji v 5.–7. lením vegetačním stupni. – Lesnický průvodce 10/2015, Strnady 2015.

 143. Kulhavý J., Šlezingr M., Kovář P., Štibinger J., Blažej M. a kol.: Biotechnická opatření pro úpravu vodního režimu ve vybraných lokalitách modelového území Pomoravské nivy. – Lesnický průvodce 11/2015, Strnady 2015.

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář