Jdi na obsah Jdi na menu
 


Novinky regionální literatury za rok 2019

2. 2. 2020

V následujícím seznamu uvádíme seznam knih, které nám přibyly v knihovně NATURA v roce 2019. Jedná se celkem o 94 tituly přírodovědné a regionální literatury. Výpůjční podmínky najdete v záhlaví oddílu Knihovna NATURA.

 1. Sborník muzea Karlovarského kraje. 26. – Muzeum Cheb, Cheb 2018.

 2. Práce z oboru botaniky a zoologie. – Přírodovědný klub, Brno 1976.

 3. Zprávy Moravskoslezské pobočky ČBS. 8. – Rosička, Valašské Meziříčí 2019.

 4. Brabec J. a Velebil J. [eds.]: Květena Soosu a okolí. – 4 ZO ČSOP a Muzeum, Cheb 2018.

 5. Roezliana. 49. – Orchidea klub, Brno 2019.

 6. Opera corcontica. 55. – KRNAP, Vrchlabí 2018.

 7. Preslia. 90/4. – ČBS, Praha 2018.

 8. Preslia. 91/1. – ČBS, Praha 2019.

 9. Novák J., Kacálek D., Podrázký V., Šimerda L. a kol.: Uplatnění douglasky tisolisté v lesním hospodářství ČR. – VÚLHM, Strnady 2018.

 10. Panurus. 2. VČP ČSO, Pardubice 1990.

 11. Panurus. 3. – VČP ČSO, Pardubice 1991.

 12. Panurus. 6. – VČP ČSO, Pardubice 1995.

 13. Panurus. 7. – VČP ČSO, Pardubice 1996.

 14. Panurus. 24. - VČP ČSO, Pardubice 2015.

 15. Panurus. 25. - VČP ČSO, Pardubice 2016.

 16. Panurus. 26. - VČP ČSO, Pardubice 2017.

 17. Panurus. 27. - VČP ČSO, Pardubice 2018.

 18. Netík J. a Pavel B.: Komunisté Podorlicka v letech 1921-1933. – OV KSČ, Rychnov n. Kn. 1982.

 19. Fetters A. a Koudelková E.: Zanechali stopu... Osobnosti kultury v Náchodě. Nakladatelství Bor, Liberec 2013.

 20. Kavka J.: Orlické hory, Kladský Sněžník a Vysoký Jeseník. – Grégr a syn, Praha 1922.

 21. Laštůvka A., Laštůvka Z., Liška J. a Šumpich J.: Motýli a housenky střední Evropy. V. Drobní motýli. 1. – Academia, Praha 2018.

 22. Zprávy České botanické společnosti. 53/1. – ČBS, Praha 2018.

 23. Zprávy České botanické společnosti. 53/2. – ČBS, Praha 2018.

 24. Dušek D., Novák J., Slodičák M. a Kacálek D.: Pěstební doporučení pro výchovu smrkových porostů v oblastech jejich chřadnutí. – Lesnický průvodce 10/2018, Strnady 2018.

 25. Novák J. a kol.: Tvorba směsí s douglaskou. – Lesnický průvodce 14/2018, Strnady 2018.

 26. Souček J., Špulák O. a Dušek D.: Metodika přeměny a přestavby borových monokultur na stanovištích přirozených smíšených porostů. – Lesnický průvodce 15/2018, Strnady 2018.

 27. Souček J. a kol.: Metodické postupy pro zmenšení nepříznivého působení vyšších koncentrací a depozic sloučenin dusíku na lesní ekosystém v Orlických horách. – Lesnický průvodce 16/2018, Strnady 2018.

 28. Kvaček J. a kol.: Typové sbírky Národního muzea. – Národní muzeum, Praha 2015.

 29. Holec J., Kment P., Wagner J., Šmíd J., Šída O., Kvaček J., Sejkora J. a Kuželka V.: Metodika pro práci s přírodovědeckým typovým materiálem. – Národní muzeum, Praha 2015.

 30. Acta Carpathica Occidentalis. Suppl. 1. – Muzeum regionu Valašsko, Vsetín 2018.

 31. Acta Rerum Naturalium. 22. – Muzeum Vysočiny, Třebíč 2018.

 32. Kaplan Z., Danihelka J., Chrtek J. jun., Kirschner J., Kubát K., Štech M. a Štěpánek J. [eds]: Klíč ke květeně České republiky. Ed. 2. – Academia, Praha 2019.

 33. Preslia. 91/2. – ČBS, Praha 2019.

 34. Preslia. 91/3. – ČBS, Praha 2019.

 35. Preslia. 91/4. – ČBS, Praha 2019.

 36. Acta Carpathica Occidentalis. 9. – Muzeum regionu Valašsko, Vsetín 2018.

 37. Zprávy Moravskoslezské pobočky ČBS. 2. – Muzeum regionu Valašsko, Valašské Meziříčí 2013.

 38. Zprávy Moravskoslezské pobočky ČBS. 3. – Muzeum regionu Valašsko, Valašské Meziříčí 2014.

 39. Zprávy Moravskoslezské pobočky ČBS. 4. – Muzeum regionu Valašsko, Valašské Meziříčí 2015.

 40. Zprávy Moravskoslezské pobočky ČBS. 5. – Muzeum regionu Valašsko, Valašské Meziříčí 2016.

 41. Zprávy Moravskoslezské pobočky ČBS. 6. příl. 1. – Rosička, Bystřička 2019.

 42. Severní Morava. 101. – Vlastivědné muzeum, Šumperk 2015.

 43. Severní Morava. 102. – Vlastivědné muzeum, Šumperk 2016.

 44. Severní Morava. 103. – Vlastivědné muzeum, Šumperk 2017.

 45. Severní Morava. 104. – Vlastivědné muzeum, Šumperk 2018.

 46. Zpravodaj jihočeských botaniků. 72. – JČP ČBS, České Budějovice 2019.

 47. Zpravodaj jihočeských botaniků. 73. – JČP ČBS, České Budějovice 2019.

 48. Thayensia. 15. – NP Podyjí, Znojmo 2018.

 49. Sborník Jihočeského muzea, přír. vědy. 58. – Jihočeské muzeum, České Budějovice 2018.

 50. Bohemia centralis. 35. – AOPK ČR, Praha 2019.

 51. Muzeum a současnost. 30. – Středočeské muzeum, Roztoky u Prahy 2019.

 52. ERICA. 25. – Západočeské muzeum, Plzeň 2018.

 53. Východočeský sborník přírodovědný. Práce a studie. 25. – Východočeské muzeum, Pardubice 2019.

 54. Journal of the National Museum. 187. – Národní muzeum, Praha 2018.

 55. Sborník Severočeského muzea, přírodní vědy. 36. – Severočeské muzeum, Liberec 2018.

 56. Práce muzea v Kolíně. 13. – Regionální muzeum, Kolín 2018.

 57. Sborník Západočeského muzea. 122. – Západočeské muzeum, Plzeň 2019.

 58. Časopis Národního muzea, oddíl přírodovědný. 65/1–2. – Matice česká, Praha 1946.

 59. Časopis Národního muzea, oddíl přírodovědný. 74/1. – Národní muzeum, Praha 1955.

 60. Mocek B.: Příroda z depozitářů. – Museum východních Čech, Hradec Králové 2019.

 61. Kolektiv: Novohradské hory. – Miloš Uhlíř – Baset, Praha 2006.

 62. Pospíšilová B.: Tajemné orchideje. – Eskira, Praha 2016.

 63. Bílek K.: Profesor Josef Novák botanik z Malechovic. – Obec, Libošovice 2018.

 64. Mach J. a Verner V.: Dobrušský vlastivědný almanach. 3. – Město, Dobruška 2019.

 65. Giža W.: Rośliny chronione Beskidóv Zachodnich. – GISSA, Złoty Stok 2019.

 66. Kočí K. a Kočí M.: Jesenické horské smrčiny. – AOPK ČR, Praha 2019.

 67. Kočí K. a Kočí M.: Jesenické horské hole. – AOPK ČR, Praha 2019.

 68. Turis P. A Košťál J.: Rostliny Karpat. – Academia, Praha 2019.

 69. Gerža M.: Orchideje Orlických hor a podhůří. – Vydavatelství SEN, Hlinné 2019.

 70. Kovář P.: Přenesená krajina. Český venkov v rumunském Banátu. – Academia, Praha 2019.

 71. Moravec J.: Obojživelníci a plazi České republiky. – Academia, Praha 2019.

 72. Vašátko J., Ložek V. a Horsák M.: Měkkýši Moravského krasu. – AOPK ČR a OS Cortusa, Blansko 2006.

 73. Kloubec B., Hora J. a Šťastný K. [eds]: Ptáci jižních Čech. – Jihočeský kraj, České Budějovice 2015.

 74. Rajlich P.: Naušův atlas hornin Prachaticka. – Jihočeský kraj, České Budějovice 2010.

 75. Šindelář P. a Rajlich P.: Za nerosty Alp. – Nová tiskárna, Pelhřimov 2019.

 76. Rajlich P. [ed]: Vltavíny 2009. – Jihočeský kraj, České Budějovice 2016.

 77. Sborník prací východočeských archivů. 16. – SObA, Zámrsk 2018.

 78. Bachura Z., Bezstarosti E., Dragoun B., Dušek F., Gebouský P., Hlaváček J., Homolka V., Prouza M. a Vojtěch V.: Olešnice v Orlických horách na starých pohlednicích. – Muzeum zimních sportů, turistiky a řemesel, Deštné v Orlických horách 2019.

 79. Berger M.: Farnost svatého Prokopa ve Vamberku v proměnách století. – Nová Forma, České Budějovice 2013.

 80. Berger M.: Josef Telecký a jeho Chata Vyhlídka. Nová Forma, Týn nad Vltavou 2019.

 81. Dobrušský vlastivědný almanach. 3. – Město, Dobruška 2019.

 82. Gerža M.: Orchideje Orlických hor a podhůří. – Eva Kučerová, Vydavatelství SEN, Hlinné 2019.

 83. Haldová J.: Motýlí zahrada na Studánce. – Martix hotels, Rychnov nad Kněžnou 2017.

 84. Kubín J.: O mém životě na česko-kladském pomezí v první polovině XX. století. – Spolek LIBRI, Hlinné 2019.

 85. Hora J., Kučera Z., Němec M. a Vojtěchovská E. (eds.): Monitoring druhů přílohy I směrnice o ptácích a ptačích oblastí v letech 2011-2013. Příroda, Praha, 38:5465.

 86. Hostinský J., Berger M., Matějka V. a Sedláček M.: Múzy Pavla Ludikara. – Nová Forma, Týn nad Vltavou 2014.

 87. Hostinský J., Berger M. a Matějka V.: 130 let masného průmyslu ve Vamberku. – Nová Forma, Týn nad Vltavou 2017.

 88. Kučera Z. a Lukášek J.: Historický atlas Euroregionu Glacensis. – Euroregion Glacensis, Rychnov nad Kněžnou 2019.

 89. Lukášek J. a Imlauf L.: Místa plná rozhledů v Euroregionu Glacensis. – Euroregion Glacesis, Rychnov nad Kněžnou 2015.

 90. Lukášek J.: Putování za přírodními krásami Euroregionu Glacensis. Euroregion Glacensis, Rychnov nad Kněžnou 2015.

 91. Nowak A. a Lukášek J.: Euroregion Glacensis – země pozoruhodné přírody a historie. – Euroregion Glacensis, Klodsko 2019.

 92. Sedláček M.: Vamberští malíři a výtvarníci dvacátého století. II. – Nová Forma, Týn nad Vltavou 2016.

 93. Severa M. (red.): TRANS FINES NOSTROS. Svědectví polonik, hungarik a slovacik z fondů a sbírek Státního oblastního archivu v Zámrsku. – SOkA, Zámrsk 2019.

 94. Východočeský sborník přírodovědný. 25. – Východočeské muzeum, Pardubice 2019.

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář