Jdi na obsah Jdi na menu
 


Novinky knihovny NATURA

11. 1. 2015

V knihovně NATURA si můžete v současné době vypůjčit více jak 1500 titulů přírodovědné, botanické a regionální literatury, včetně map a separátů článků. Nechybí zde ani obrazové publikace nebo encyklopedie. Za rok 2014 nám přibylo 169 titulů, které si můžete prohlédnou níže. Podmínky vypůjčování najdete v oddělení "Knihovna NATURA" na našich stránkách.

 1. Acta musei Richnoviensis, Sect. natur. 20/1-2. – MGOH, Rychnov nad Kněžnou 2013.
 2. Journal of the National Museum. Natural History Series. 182. – Národní muzeum, Praha 2013.
 3. Májovský J., Murín A. a kol.: Karyotaxonomický prehľad flóry Slovenska. – Veda, Bratislava 1987.
 4. Martinka L.: Nové Město nad Metují. Kresby historické architektury. – MK, Nové Město n. Met. 2013.
 5. Opera corcontica. 50/2013. – KRNAP, Vrchlabí 2013.
 6. Ottova encyklopedie České republiky. 1. Příroda. Zeměpis. – Ottovo nakladatelství, Praha 2006.
 7. Ottova encyklopedie České republiky. 2. Kultura. Umění. – Ottovo nakladatelství, Praha 2006.
 8. Ottova encyklopedie České republiky. 3. Památky. Lidová kultura. Sport. – Ottovo nakladatelství, Praha 2006.
 9. Ottova encyklopedie České republiky. 4. Historie. Stát. Společnost. – Ottovo nakladatelství, Praha 2006.
 10. Ottova encyklopedie České republiky. 5. Věda. Technika. Rejstřík. – Ottovo nakladatelství, Praha 2006.
 11. Panurus. 15. – VČP ČSO, Pardubice 2006.
 12. Panurus. 16. – VČP ČSO, Pardubice 2007.
 13. Panurus. 17. – VČP ČSO, Pardubice 2008.
 14. Panurus. 18. – VČP ČSO, Pardubice 2009.
 15. Panurus. 19. – VČP ČSO, Pardubice 2010.
 16. Panurus. 20. – VČP ČSO, Pardubice 2011.
 17. Panurus. 21. – VČP ČSO, Pardubice 2012.
 18. Panurus. 22. – VČP ČSO, Pardubice 2013.
 19. Pomezí Čech a Moravy. 1. – SOkA Svitavy, Litomyšl 1997.
 20. Pomezí Čech a Moravy. 2. – SOkA Svitavy, Litomyšl 1998.
 21. Pomezí Čech a Moravy. 3. – SOkA Svitavy, Litomyšl 1999.
 22. Pomezí Čech a Moravy. 4. – SOkA Svitavy, Litomyšl 2000.
 23. Pomezí Čech a Moravy. 5. – SOkA Svitavy, Litomyšl 2002.
 24. Pomezí Čech, Moravy a Slezska. 6. – SOkA Svitavy, Litomyšl 2005.
 25. Pomezí Čech, Moravy a Slezska. 7. – SOkA Svitavy, Litomyšl 2006.
 26. Pomezí Čech, Moravy a Slezska. 8. – SOkA Svitavy, Litomyšl 2007.
 27. Pomezí Čech, Moravy a Slezska. 9. – SOkA Svitavy, Litomyšl 2008.
 28. Pomezí Čech, Moravy a Slezska. 10. – SOkA Svitavy, Litomyšl 2009.
 29. Pomezí Čech, Moravy a Slezska. 11. – SOkA Svitavy, Litomyšl 2010.
 30. Pomezí Čech, Moravy a Slezska. 13. – SOkA Svitavy, Litomyšl 2012.
 31. Rýgr P.: O lyžaření a lyžích v horách Orlických. – Rodinný výčep, Přibyslav 2012.
 32. Sborník muzea Karlovarského kraje. 21/2013. – KMKK, Cheb 2013.
 33. Sborník prací východočeských archivů. 15. – SObA, Zámrsk 2011.
 34. Ševčík J.: Třeboňsko. Krajina vyder a orlů mořských. – Pavel Dobrovský – BETA, Praha 2006.
 35. Uhlíř J. B.: Protektorát Čechy a Morava v obrazech. – Ottovo nakladatelství, Praha 2008.
 36. Wimětalová B.: Ochrana přírody v Jihomoravském kraji. 4. Rostliny čeledi vstavačovitých. – SVK, Brno 1984.
 37. Wimětalová B.: Ochrana přírody v Jihomoravském kraji. 6. Vybrané botanické druhy. – SVK, Brno 1986.
 38. Wimětalová B.: Ochrana přírody v Jihomoravském kraji. 7. Vybrané botanické druhy. – SVK, Brno 1987.
 39. Zprávy České botanické společnosti. 48/2. – ČBS, Praha 2013.
 40. Sborník Jihočeského muzea, přírodní vědy. 36/1. – Jihočeské muzeum, České Budějovice 1996.
 41. Sborník Jihočeského muzea, přírodní vědy. 36/2. – Jihočeské muzeum, České Budějovice 1996.
 42. Sborník Jihočeského muzea, přírodní vědy. 38/1-2. – Jihočeské muzeum, České Budějovice 1998.
 43. Sborník Jihočeského muzea, přírodní vědy. 40/1-2. – Jihočeské muzeum, České Budějovice 2000.
 44. Sborník Jihočeského muzea, přírodní vědy. 41. – Jihočeské muzeum, České Budějovice 2001.
 45. Sborník Jihočeského muzea, přírodní vědy. 42. – Jihočeské muzeum, České Budějovice 2002.
 46. Sborník Jihočeského muzea, přírodní vědy. 43. – Jihočeské muzeum, České Budějovice 2003.
 47. Sborník Jihočeského muzea, přírodní vědy. 44. – Jihočeské muzeum, České Budějovice 2004.
 48. Sborník Jihočeského muzea, přírodní vědy. 47. – Jihočeské muzeum, České Budějovice 2007.
 49. Sborník Jihočeského muzea, přírodní vědy. 48. – Jihočeské muzeum, České Budějovice 2008.
 50. Sborník Jihočeského muzea, přírodní vědy. 49. – Jihočeské muzeum, České Budějovice 2009.
 51. Sborník Jihočeského muzea, přírodní vědy. 50. – Jihočeské muzeum, České Budějovice 2010.
 52. Sborník Jihočeského muzea, přírodní vědy. 51. – Jihočeské muzeum, České Budějovice 2011.
 53. Sborník Jihočeského muzea, přírodní vědy. 52. – Jihočeské muzeum, České Budějovice 2012.
 54. Sborník hlavních referátů VII. celostátní mykologické konference. – Jihočeské muzeum, České Budějovice 1982.
 55. Vansa M.: Botanická bibliografie jižních Čech III (období 1976-1979 a doplňky). – Jihočeské muzeum, České Budějovice 1983.
 56. Lepší P., Lepší M., Boublík K., Štech M. a Hans V. [eds.] (2013): Červená kniha květeny jižní části Čech. – Jihočeské muzeum, České Budějovice 2013.
 57. Ptáci v kulturní krajině II. - Jihočeské muzeum, České Budějovice 2012.
 58. Chábera S., Laštovička Z. a Novák V.: Mineralogicko-geologická bibliografie Českomoravské vrchoviny 1786-1975. – Jihočeské muzeum, České Budějovice 1980.
 59. Chábera S.: Mineralogicko-geologická bibliografie Jihočeského kraje 1783-1985. – Jihočeské muzeum, České Budějovice 1987.
 60. Chábera S.: Mineralogicko-geologická bibliografie Jihočeského kraje 1783-1985. Díl II. – Jihočeské muzeum, České Budějovice 1989.
 61. Sborník příspěvků ke geologickému výzkumu jihozápadní části Českomoravské vrchoviny. – Jihočeské muzeum, České Budějovice 1979.
 62. Sborník příspěvků k ornitologickému výzkumu Jihočeského kraje. – Jihočeské muzeum, České Budějovice 1982.
 63. Votýpka J.: Geneze a klasifikace granitového reliéfu masívu Plechého. – Jihočeské muzeum, České Budějovice 1981.
 64. Jaroš J.: Motýlí fauna (Lepidoptera) okolí Kaplice a Slepičích hor. – Jihočeské muzeum, České Budějovice 1984.
 65. Východočeský sborník přírodovědný. Práce a studie. 18. – Východočeské muzeum, Pardubice 2011.
 66. Chytrý M. [ed.]: Vegetace ČR. 4. Lesní a křovinná vegetace. – Academia, Praha 2013.
 67. Zahradník P.: Brouci čeledi červotočovití (Ptinidae) střední Evropy. – Academia, Praha 2013.
 68. Roezliana. 44. – Orchidea klub, Brno 2014.
 69. Erica. 20. – Západočeské muzeum, Plzeň 2013.
 70. Severočeskou přírodou. 44. – Severočeská pobočka ČBS, Ústí n. Labem 2013.
 71. Modrý M. [ed.]: Naučné stezky Libereckého kraje. – Liberecký kraj, Liberec 2009.
 72. Geopark Český ráj. – Geopark Český ráj o.p.s., Turnov 2011.
 73. Burda F. a Rezková P.: Kulturní proměny údolí Erlitztalu. – OFTIS, Ústí nad Orlicí 2013
 74. Frýzek J.: Ze starých kronik podruhé. – OFTIS, Ústí nad Orlicí 2013.
 75. Leschinger M.: Cyklovýlety po Česku a okolí. – Martin Leschinger – Flétna, Říčky 2013.
 76. Lukášek J.: Průvodce Orlickými horami a jejich podhůřím. – OFTIS, Ústí nad Orlicí 2013.
 77. Mach J.: Příběhy z muzejního depozitáře. – OFTIS, Ústí nad Orlicí 2013.
 78. Urbanová M. a  Martinová J.: Pověsti Vamberka a okolí. – OFTIS, Ústí nad Orlicí 2013.
 79. Česká mykologie. 39/1. – Academia, Praha 1985.
 80. Česká mykologie. 39/2. – Academia, Praha 1985.
 81. Česká mykologie. 39/4. – Academia, Praha 1985.
 82. Česká mykologie. 40/3. – Academia, Praha 1986.
 83. Česká mykologie. 43/2. – Academia, Praha 1989.
 84. Česká mykologie. 43/3. – Academia, Praha 1989.
 85. Česká mykologie. 43/4. – Academia, Praha 1989.
 86. Česká mykologie. 44/1. – Academia, Praha 1990.
 87. Česká mykologie. 44/2. – Academia, Praha 1990.
 88. Česká mykologie. 44/3. – Academia, Praha 1990.
 89. Česká mykologie. 45/1-2. – Academia, Praha 1991.
 90. Česká mykologie. 45/3. – Academia, Praha 1991.
 91. Česká mykologie. 45/4. – Academia, Praha 1992.
 92. Česká mykologie. 45/3-4. – Academia, Praha 1993.
 93. Grebenščikov O. a kol.: Hole južnej časti Veľkej Fatry. – SAV, Bratislava 1956.
 94. Staněk O.: Kvety a hory. – Šport, Bratislava 1963.
 95. Ostenfeld C. H. a Gröntved J.: The Flora of Iceland and the Faeroes. – Levin & Munksgaard, Copenhagen a Williams & Norgate Ltd., London 1934.
 96. Jaretzky R. a Geith J. K.: Die deutschen Heilpflanzen in Bild und Wort. – Deutscher Schulwerlag, Berlin 1944.
 97. Staněk O.: Kvety Tatier. – ŠTN, Bratislava 1954.
 98. Dobe P.: Wilde blumen der Deutschen flora. – Karl Robert Langewiesche Verlag, Königstein im Taunus & Leipzig 1931.
 99. Vánky K.: Carpathian Ustilaginales. – Symbolae Botanicae Upsalienses, Uppsala, XXIV:2, 1985.
 100. Radvańska-Paryska Z.: Zielony świat Tatr. – Nasza Księgarnia, Warszawa 1953.
 101. Lanjouw J. a Stafleu F. A.: Index herbariorum. Part 1. – Utrech 1954.
 102. Sterne G.: Sommerblumen. – Prag a Leipzig 1884.
 103. Sterne G.: Herbst und Winterblumen. – Prag a Leipzig 1886.
 104. Macků J.: Přírodopisné besedy. – Orbis, Praha 1946.
 105. Fanta J. a kol.: Příroda Krkonošského národního parku. – SZN, Praha 1969.
 106. Komárek J.: Česká zvířena. – Melantrich, Praha 1950.
 107. Domin K.: Země kolibříků. – Nakladatelství J. Otto, Praha 1931.
 108. Domin K. a Mladějovský V.: Naše Tatry. – MZTV, Praha 1951.
 109. Zpravodaj jihočeských botaniků. 67. – JČP ČBS, České Budějovice 2014.
 110. Giża W.: Rośliny chronione Wrocławia i poviatu wrocławskiego. – GISSA, Złoty Stok 2014.
 111. Modrý M. a Sýkorová J.: Maloplošná chráněná území Libereckého kraje. – Liberecký kraj, Liberec 2007.
 112. Opera corcontica. 50/S. – KRNAP, Vrchlabí 2013.
 113. Acta Carpathica Occidentalis. 4. – Muzeum regionu Valašsko, Vsetín 2013.
 114. Materna D.: Tajemství českého lesa. – Computer Press, Brno 2009.
 1. Almanach vydaný u příležitosti sjezdu rodáků a oslav 100 let TJ Sokol v Klášterci nad Orlicí. – Obec, Klášterec n. Orl. 2009.
 2. Almanach 1953 – 2013. Dodatek č. 1. – VOŠ a SOŠ stavební, Náchod 2013.
 3. Fetters A.: Průvodce Náchodem Josefa Škvoreckého. – Město, Náchod 2012.
 4. Wambierzyce na starej widokówce. – Město, Radków.
 5. Mała architektura sakralna w Gminie Radków i na jej pograniczu. – Město, Radków.
 6. Zprávy České botanické společnosti. 49/1. – ČBS, Praha 2014.
 7. Orlické hory a Podorlicko. 20. – MGOH, Rychnov n. Kn. 2014.
 8. Mišík M., Gulička J. a Urvichiarová R.: Devínská Kobyla. – Obzor, Bratislava 1974.
 9. Piękoś-Mirkowa H. a Mirek Z.: Flora Polski. Rośliny chronione. – Multico, Warszawa 2006.
 10. Skořepa H., Balák I. a Vítek J. [eds.]: Kras a pseudokras. – OFTIS, Ústí n. Orl. 2014.
 11. Futák J. [red.]: Slovenský herbář. Sv. 1. – Spolok sv. Vojtecha, Trnava 1946.
 12. Futák J. [red.]: Slovenský herbář. Sv. 2. – Spolok sv. Vojtecha, Trnava 1946.
 13. Dolný Śląsk. Turistický průvodce. – UMWD, Wroclaw.
 14. Mezinárodní hudební festival F. L. Věka 2014. – Dobruška 2014.
 15. Polabí. Vlastivědný zpravodaj. 5-6. – Polabské muzeum, Poděbrady 1976.
 16. Polabí. Vlastivědný zpravodaj. 1-2. – Polabské muzeum, Poděbrady 1985.
 17. Polabí. Vlastivědný zpravodaj. 3-4. – Polabské muzeum, Poděbrady 1985.
 18. Polabí. Vlastivědný zpravodaj. 5-6. – Polabské muzeum, Poděbrady 1985.
 19. Polabí. Vlastivědný zpravodaj. 1-2. – Polabské muzeum, Poděbrady 1986.
 20. Polabí. Vlastivědný zpravodaj. 3-4. – Polabské muzeum, Poděbrady 1986.
 21. Polabí. Vlastivědný zpravodaj. 5-6. – Polabské muzeum, Poděbrady 1986.
 22. Roháčová M.: Katalog sbírky brouků II. Coleoptera, Carabidae: Pterostichini. – Muzeum Beskyd, Frýdek-Místek 1999.
 23. Roháčová M. a Židková M.: Katalog sbírky brouků III. Coleoptera, Carabidae. – Muzeum Beskyd, Frýdek-Místek 2002.
 24. Pulpán J. a Táborský I.: Střevlíkovití severozápadních Čech (Coleoptera, Carabidae). – Sborník OM, Most 1983.
 25. Obrtel J.: Soil Surface Coleoptera in a lowland forest. – Acta Sc. Nat., Brno, 5(7):1-47, 1971.
 26. Hůrka K. a Pulpán J.: Revision der arten-gruppe Duvalius (Duvalidius) Microphthalmus (Col., Carabidae). – Acta Unicer. Carol. - Biolog., Praha, 3-4:297-355, 1978.
 27. Skoupý V.: Střevlíkovití brouci (Coleoptera: Carabidae) České a Slovenské republiky ve sbírce Jana Půlpána. – Public History, Praha 2004.
 28. Zprávy Československé společnosti entomologické při ČSAV. 1/1-6. – Praha 1965.
 29. Zprávy Československé společnosti entomologické při ČSAV. 2/1-6. – Praha 1966.
 30. Zprávy Československé společnosti entomologické při ČSAV. 3/3. – Praha 1967.
 31. Zprávy Československé společnosti entomologické při ČSAV. 4/1, 3-4. – Praha 1968.
 32. Zprávy Československé společnosti entomologické při ČSAV. 5/1-4. – Praha 1969.
 33. Zprávy Československé společnosti entomologické při ČSAV. 6/1-4. – Praha 1970.
 34. Zprávy Československé společnosti entomologické při ČSAV. 7/1-4. – Praha 1971.
 35. Zprávy Československé společnosti entomologické při ČSAV. 8/1-4. – Praha 1972.
 36. Zprávy Československé společnosti entomologické při ČSAV. 9/1-4. – Praha 1973.
 37. Zprávy Československé společnosti entomologické při ČSAV. 10/1-4. – Praha 1974.
 38. Zprávy Československé společnosti entomologické při ČSAV. 11/1-4. – Praha 1975.
 39. Zprávy Československé společnosti entomologické při ČSAV. 12/1-4. – Praha 1976.
 40. Zprávy Československé společnosti entomologické při ČSAV. 13/1-4. – Praha 1977.
 41. Zprávy Československé společnosti entomologické při ČSAV. 14/1-4. – Praha 1978.
 42. Zprávy Československé společnosti entomologické při ČSAV. 15/1-4. – Praha 1979.
 43. Zprávy Československé společnosti entomologické při ČSAV. 16/1-4. – Praha 1980.
 44. Zprávy Československé společnosti entomologické při ČSAV. 17/1-4. – Praha 1981.
 45. Zprávy Československé společnosti entomologické při ČSAV. 18/1-3. – Praha 1982.
 46. Zprávy Československé společnosti entomologické při ČSAV. 19/1-4. – Praha 1983.
 47. Zprávy Československé společnosti entomologické při ČSAV. 20/1-4. – Praha 1984.
 48. Zprávy Československé společnosti entomologické při ČSAV. 21/1-4. – Praha 1985.
 49. Zprávy Československé společnosti entomologické při ČSAV. 22/1-4. – Praha 1986.
 50. Zprávy Československé společnosti entomologické při ČSAV. 23/1-4. – Praha 1987.
 51. Zprávy Československé společnosti entomologické při ČSAV. 24/1-4. – Praha 1988.
 52. Zprávy Československé společnosti entomologické při ČSAV. 25/1-4. – Praha 1989.
 53. Zprávy Československé společnosti entomologické při ČSAV. 26/1-4. – Praha 1990.
 54. Zprávy Československé společnosti entomologické při ČSAV. 27/2-4. – Praha 1991.
 55. Zprávy Československé společnosti entomologické při ČSAV. 28/2-4. – Praha 1992.
 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář