Jdi na obsah Jdi na menu
 


Novinky knihovny NATURA za rok 2015

31. 1. 2016

101 titulů knih, sborníků a časopisů přibylo v knihovně NATURA v roce 2015. Jsou to tituly zaměřené především na přírodu, region Orlických hor a podhůří, ale i jiné regiony České republiky. Některé sborníky jsou získávány výměnou za námi vydávaný sborník PANORAMA. Seznam všech nových titulů si můžete prohlédnout níže. Podmínky vypůjčování jsou uvedeny v záhlaví oddílu Knihovna NATURA na těchto stránkách.

 1. Acta rerum naturalium. 14-15/2013. – Muzeum Vysočiny, Jihlava a Třebíč 2013.
 2. Sborník Jihočeského muzea, přírodní vědy. 53. – Jihočeské muzeum, České Budějovice 2013.
 3. Severní Morava. 95. – Vlastivědné muzeum, Šumperk 2009.
 4. Severní Morava. 96. – Vlastivědné muzeum, Šumperk 2010.
 5. Severní Morava. 97. – Vlastivědné muzeum, Šumperk 2011.
 6. Severní Morava. 98. – Vlastivědné muzeum, Šumperk 2012.
 7. Severní Morava. 99. – Vlastivědné muzeum, Šumperk 2013.
 8. Východočeský sborník přírodovědný. Práce a studie. 21. – Východočeské muzeum, Pardubice 2014.
 9. Sborník Západočeského muzea, Příroda. 117. – Západočeské muzeum, Plzeň 2013.
 10. Holeček M.: Skvosty Evropy. Velká kniha památek. – Ottovo nakladatelství, Praha 2014.
 11. Jehlička J.: Almanach k 30. výročí založení Mysliveckého sdružení Orlické hory se sídlem v Rokytnici v Orlických horách 1983 – 2012. – bez bibliografických údajů.
 12. Kulhavá Z. a Ptáček J.: Znak Města Dobrušky a jeho heraldické památky. – Město, Dobruška 2014.
 13. Koudelková L.: Milosrdní bratři v Novém Městě nad Metují. – Městská knihovna, Nové Město nad Metují 2014.
 14. Sborník muzea Karlovarského kraje. 22/2014. – KMKK, Cheb 2014.
 15. Zprávy České botanické společnosti. 49/2. – ČBS, Praha 2014.
 16. Opera corcontica. 51. – KRNAP, Vrchlabí 2014.
 17. Sborník Severočeského muzea, přírodní vědy. 32. – Severočeské muzeum, Liberec 2014.
 18. Pomezí Čech, Moravy a Slezska. 15. – Regionální muzeum, Litomyšl 2014.
 19. Journal of the National Museum. Natural History Series. 183. – Národní muzeum, Praha 2014.
 20. Kutal M., Suchomel J. a kol.: Velké šelmy na Moravě a ve Slezsku. – Univerzita Palackého, Olomouc 2014.
 21. Acta Carpathica Occidentalis. 5. – Muzeum regionu Valašsko Vsetín 2014.
 22. Businský R. a Velebil J.: Borovice v České republice. – VÚKOZ, Průhonice 2011.
 23. Řepka R. a Grulich V.: Ostřice České republiky. – ÚLBDB LDF MU a ZO ČSOP Hořepník, Brno a Prostějov 2014.
 24. Vašut R. J., Sochor M., Hroneš M. a kol.: Vrby České republiky. – UP, Olomouc 2013.
 25. Dančák M., Dvořák V. a Janošíková K.: Třicet lesních trav České republiky. – UP, Olomouc 2013.
 26. Király G., Virók V. a Molnár V. A.: Új magyar füvészkönyv. – ANPI, Jósvafö 2011.
 27. Příroda. 32. – AOPK, Praha 2014.
 28. Acta Musei Reginaehradecensis, S. A. 34. – MVČ, Hradec Králové2014.
 29. Pomezí Čech, Moravy a Slezska. 14. – Regionální muzeum, Litomyšl 2013.
 30. Almanach vydaný u příležitosti sjezdu rodáků a oslav 100 let TJ Sokol v Klášterci nad Orlicí. – Obec, Klášterec n. Orl. 2009.
 31. Bartůšek V.: Osmý div světa. – OFTIS, Ústí n. Orl. 2014.
 32. Dušek R. a Hofman M.: Živnostensko-průmyslová a hospodářská výstava v Chocni 1914. – OFTIS, Ústí n. Orl. 2014.
 33. Dvořák S.: Pověsti Rychnovska. – Uniprint, Rychnov n. Kn. 2014.
 34. Fetters A.: Průvodce Náchodem Josefa Škvoreckého. –Město, Náchod 2012.
 35. Gabličková J.: Kuchařka Orlických hor. – Uniprint, Rychnov n. Kn. 2014.
 36. Mach J., Slavík P., Frýda J. a Šulc P.: Dobrušsko stopami minulosti. – Město, Dobruška 2014.
 37. Mazúch L.: Renegát (nejen) ve službách češství František hrabě Lützow. – OFTIS, Ústí n. Orl. 2014.
 38. RPAO. Rekonstrukce a prezentace archeologických objektů. 2. – Villa Nova Uhřínov, Deštné v Orl. horách 2013.
 39. RPAO. Rekonstrukce a prezentace archeologických objektů. 3. – Villa Nova Uhřínov, Deštné v Orl. horách 2014.
 40. Sklenář M. a Urban T.: Církevní heraldika královéhradecké diecéze. – OFTIS, Ústí n. Orl. 2014.
 41. Šula J.: Z palety českých výtvarných umělců. – OFTIS, Ústí n. Orl. 2014.
 42. Vogl M.: Lov, vášeň a láska. – Uniprint, Rychnov n. Kn. 2014.
 43. Roezliana. 45. – Orchidea klub, Brno 2015.
 44. Erica. 21. – Západočeské muzeum, Plzeň 2014.
 45. Severočeskou přírodou. 45. – Severočes. pobočka ČBS, Ústí n. Lab. 2014.
 46. Severočeskou přírodou. 46. – Severočes. pobočka ČBS, Ústí n. Lab. 2014.
 47. Sborník Jihočeského muzea. Přírodní vědy. 54. – Jihočeské muzeum, České Budějovice 2014.
 48. Sádlo J., Matušinský D. a Kirschner J. (eds): Dobrodružství s rostlinami. – Botanický ústav AV ČR, Průhonice 2012.
 49. Novák V.: Brouci čeledi potemníkovití (Tenebrionidae) střední Evropy. – Academia, Praha 2014.
 50. Kůrka A., Řezáč M., Macek R. a Dolanský J.: Pavouci České republiky. – Academia. Praha 2015.
 51. Divišová J. [red.]: Nový Hrádek 650 let. – Městys, Nový Hrádek 2012.
 52. Natura Pragensis. 19. – AOPK ČR, Praha 2009.
 53. Natura Pragensis. 20. – AOPK ČR, Praha 2010.
 54. Bohemia centralit. 30. – AOPK ČR, Praha 2010.
 55. Bohemia centralit. 32. – AOPK ČR, Praha 2014.
 56. Zarzycki K. a Kaźmierczakowa R. (red.): Polska czerwona księga roślin. – Polska Akademia Nauk, Kraków 1993.
 57. Bettinger A, Buttler K. P., Caspari S., Klotz J., May R. a Metzing D. (eds.): Verbreitungsatlas der Farn- und Blütenpflanzen Deutschlands. – Bonn 2013.
 58. Orlické hory a Podorlicko. 21/1. – MGOH, Rychnov n. Kn. 2014.
 59. Orlické hory a Podorlicko. 21/2. – MGOH, Rychnov n. Kn. 2014.
 60. Halliday S. a Lushington L.: Flowers of Northern Cyprus. – London 1988.
 61. Zpravodaj jihočeských botaniků. 68. – Jihočeská pobočka ČBS, České Budějovice 2015.
 62. Zprávy České botanické společnosti. 50/1. – ČBS, Praha 2015.
 63. Práce muzea v Kolíně. 11. – Regionální muzeum, Kolín 2014.
 64. Sborník Jihočeského muzea, přírodní vědy. 55. – Jihočeské muzeum, České Budějovice 2015.
 65. Hadač E. a kol.: V zemi sopek a ledovců. – Orbis, Praha 1957.
 66. Acta rerum naturalium. 16. – Muzeum Vysočiny, Třebíč 2014.
 67. Acta rerum naturalium. 17. – Muzeum Vysočiny, Třebíč 2014.
 68. Macek J., Laštůvka Z., Beneš J. a Traxler L.: Motýli a housenky střední Evropy. IV. Denní motýli. – Academia, Praha 2015.
 69. Kočárek P., Holuša J., Vlk R. a Marhoul P.: Rovnokřídlí České republiky. – Academia, Praha 2015.
 70. Kuča K.: Zděné zvonice České republiky. – Academia, Praha 2015.
 71. Kuča K.: Dřevěné a polodřevěné kostely, kaple a zvonice České republiky. – Academia, Praha 2015.
 72. Panurus. 23. – Východočeská pobočka ČSO, Pardubice 2014.
 73. Dvořáček B.: Někdy jsem se bavil já někdy ti okolo. – Městská knihovna, Nové Město n. Met. 2015.
 74. Od Ještěda k Troskám. XVII/3. – OS Paměť…, Turnov 2010.
 75. Od Ještěda k Troskám. XVII/4. – OS Paměť…, Turnov 2010.
 76. Od Ještěda k Troskám. XVIII/1. – OS Paměť…, Turnov 2011.
 77. Od Ještěda k Troskám. XVIII/2. – OS Paměť…, Turnov 2011.
 78. Od Ještěda k Troskám. XVIII/3. – OS Paměť…, Turnov 2011.
 79. Od Ještěda k Troskám. XIX/1. – OS Paměť…, Turnov 2012.
 80. Od Ještěda k Troskám. XIX/2. – OS Paměť…, Turnov 2012.
 81. Od Ještěda k Troskám. XIX/3. – OS Paměť…, Turnov 2012.
 82. Od Ještěda k Troskám. XIX/4. – OS Paměť…, Turnov 2012.
 83. Od Ještěda k Troskám. XX/1. – OS Paměť…, Turnov 2013.
 84. Od Ještěda k Troskám. XX/2. – OS Paměť…, Turnov 2013.
 85. Od Ještěda k Troskám. XX/3. – OS Paměť…, Turnov 2013.
 86. Od Ještěda k Troskám. XX/4. – OS Paměť…, Turnov 2013.
 87. Od Ještěda k Troskám. XXI/1. – OS Paměť…, Turnov 2014.
 88. Od Ještěda k Troskám. XXI/2. – OS Paměť…, Turnov 2014.
 89. Od Ještěda k Troskám. XXI/3. – OS Paměť…, Turnov 2014.
 90. Od Ještěda k Troskám. XXI/4. – OS Paměť…, Turnov 2014.
 91. Harčariková L. a Kloutvor J.: Poklady starých zahrad. – KRNAP, Vrchlabí 2015.
 92. Štědronský E.: Květy rybníků a tůní. – Státní nakladatelství, Praha 1947.
 93. Diviš T.: Čáp bílý v Dolním Pometují. – VP ČSO, Pardubice 2011.
 94. Železné hory. 19. – SPŽH, Heřnanův Městec 2010.
 95. Železné hory. 20. – Centrum OP a VČM, Pardubice 2015.
 96. Pomezí Čech, Moravy a Slezska. 16. – Regionální muzeum a SObA, Litomyšl 2015.
 97. Waldhauser M. a Černý M.: Vážky České republiky. – ČSOP, Vlašim 2014.
 98. Orlické hory. Ottův turistický průvodce. – Ottovo nakladatelství, Praha 2014.
 99. Pokorný R., Zemánková T., Lorenc M. W. a Zagożdżon P. P.: Caves of the Orlické hory and Góry Bystrzyckie Mountains. – Univerzita J. E. Purkyně, Ústí nad Labem 2014.
 100. Tyczyński Z.: Dom sudecki mikroregion Kłodzki. – Bystrzyckie Towarzystwo Górskie, Bystrzyca Kłodzka 2014.
 101. Staněk V. J.: S kamerou za zvěří na našich vodách. – ČGÚ, Praha 1948.
 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář