Jdi na obsah Jdi na menu
 


Novinky botanické literatury za léta 2012 a 2013

30. 12. 2013

V následujícím přehledu jsou uvedeny novinky, které v letech 2012 a 2013 přibyly v naší botanické knihovně, která je součásti knihovny NATURA. Nejsou řazeny abecedně, ale tak, jak postupně do knihovny přibývaly.

 1 – Acta rerum naturalium. 3/2007. – Muzeum Vysočiny, Jihlava a Třebíč 2007.
 2 – Acta rerum naturalium. 4-5/2008. – Muzeum Vysočiny, Jihlava a Třebíč 2008.
 3 – Acta rerum naturalium. 6-7/2009. – Muzeum Vysočiny, Jihlava a Třebíč 2009.
 4 – Acta rerum naturalium. 8-9/2010. – Muzeum Vysočiny, Jihlava a Třebíč 2010.
 5 – Acta rerum naturalium. 10-11/2011. – Muzeum Vysočiny, Jihlava a Třebíč 2011.
 6 – Kolbek J. a kol.: Vegetace Chráněné krajinné oblasti a Biosférické rezervace Křivoklátsko. 1. Vývoj krajiny a vegetace, vodní, pobřežní a luční společenstva. – AOPK ČR a BÚ AV ČR, Praha 1999.
 7 – Kolbek J., Mladý F., Petříček V. a kol.: Květena Chráněné krajinné oblasti a Biosférické rezervace Křivoklátsko. 1. Mapy rozšíření cévnatých rostlin. – AOPK ČR a BÚ AV ČR, Praha 1999.
 8 – Kolařík J. a kol.: Péče o dřeviny rostoucí mimo les. 2. – ČSOP, Vlašim 2005.
 9 – Hrušková M. a Holečková M.: Za památnými stromy Vysočiny. 2. – Nakladatelství MH, Beroun 2009.
10 – Socha R., Hálek V., Baier J. a Hák J.: Holubinky. – Academia, Praha 2011.
11 – Vrška T., Šamonil P., Unar P., Hort L., Adam D., Král K. a Janík D.: Dynamika vývoje pralesovitých rezervací v ČR. 3. Šumava a Český les – Diana, Stožec, Boubínský prales, Milešický prales. – Academia, Praha 2012.
12 – Chytrý M. [ed.]: Vegetace České republiky. 3. Vodní a mokřadní vegetace. – Academia, Praha 2011.
13 – Aeschimann D., Lauber K., Moser D. M. a Theurillat J.-P.: Flora Alpina. 1. – Haupt, Bern 2004.
14 – Aeschimann D., Lauber K., Moser D. M. a Theurillat J.-P.: Flora Alpina. 2. – Haupt, Bern 2004.
15 – Aeschimann D., Lauber K., Moser D. M. a Theurillat J.-P.: Flora Alpina. 3. – Haupt, Bern 2004.
16 – Muzeum a současnost – řada přírodovědná. 26. – Středočeské muzeum, Roztoky 2011.
17 – Zprávy České botanické společnosti. 46/2. – ČBS, Praha 2011.
18 – Sborník muzea Karlovarského kraje. 19/2011. – KMKK, Cheb 2011.
19 – Kopecký K. a Hejný S.: Ruderální společenstva bylin České republiky. – Studie ČSAV, Praha, 1/1992:5-128, 1992.
20 – Acta Carpathica Occidentalis. 1. – Muzeum regionu Valašsko, Vsetín 2010.
21 – Acta Carpathica Occidentalis. 2. – Muzeum regionu Valašsko, Vsetín 2011.
22 – Acta Carpathica Occidentalis. Supplementum 1. – Muzeum regionu Valašsko, Vsetín 2011.
23 – Severočeskou přírodou. 42. – Severočeská pobočka ČBS, Ústí nad Labem 2011.
24 – Mocek B.: Labe v Hradci Králové. Příroda řeky ve městě a okolí. – Muzeum východních Čech, Hradec Králové 2012.
25 – Münzbergová Z., Černá L. a Gabrielová J. [eds.]: Priority druhové ochrany cévnatých rostlin. – Příroda, Praha, 31:5-370, 2011.
26 – Melichar V., Krása P. a Tájek P.: Zvláště chráněné rostliny Karlovarského kraje. – Karlovarský kraj, Karlovy Vary 2012.
27 – Erica. 18. – Západočeské muzeum, Plzeň 2011.
28 – Zprávy České botanické společnosti. 47/1. – ČBS, Praha 2012.
29 – Roezliana. 42. – Orchidea klub, Brno 2012.
30 – Východočeský sborník přírodovědný. Práce a studie. 19. – Východočeské muzeum, Pardubice 2012.
31 – Panorama. Z přírody, historie a současnosti Orlických hor a podhůří. 20. – Eva Kučerová, SEN, Dobré 2012.
32 – Orlické hory a Podorlicko. 18. – MGOH, Rychnov n. Kn. 2012.
33 – Acta Musei Richnoviensis, Sect. natur., 14/4. - MGOH, Rychnov n. Kn. 2007.
34 – Acta Musei Richnoviensis, Sect. natur., 17/2. - MGOH, Rychnov n. Kn. 2010.
35 – Acta Musei Richnoviensis, Sect. natur., 19/1-2. - MGOH, Rychnov n. Kn. 2012.
36 – Acta Musei Richnoviensis, Sect. natur., 19/3-4. - MGOH, Rychnov n. Kn. 2012.
37 – Východočeský botanický zpravodaj. 11. – Eva Kučerová, SEN. Dobré 2011.
38 – Východočeský botanický zpravodaj. 12. – Eva Kučerová, SEN. Dobré 2012.
39 – Východočeský botanický zpravodaj. 13. – Eva Kučerová, SEN. Dobré 2013.
40 – Hofmanová E.: J. S. Presl, K. B. Presl. – Knihkupectví „U Podléšky“, Brandýs nad Orlicí 2007.
41 – Opera corcontica. 49. – KRNAP, Vrchlabí 2012.
42 – Sborník Severočeského muzea, přírodní vědy. 30. – Severočeské muzeum, Liberec 2012.
43 – Zpravodaj jihočeských botaniků. 62. – JP ČBS, České Budějovice 2009.
44 – Zpravodaj jihočeských botaniků. 64. – JP ČBS, České Budějovice 2011.
45 – Zpravodaj jihočeských botaniků. 65. – JP ČBS, České Budějovice 2012.
46 – Acta Carpathica Occidentalis. 3. – Muzeum regionu Valašsko, Vsetín 2012.
47 – Příroda. 30. – AOPK ČR, Praha 2011.
48 – Sborník muzea Karlovarského kraje. 20/2012. – KMKK, Cheb 2012.
49 – Roezliana. 43. – Orchidea klub, Brno 2013.
50 – Kroufek R., Kříž M., Nepraš K. a Vlačiha V.: Zárazy Českého středohoří. – ČSOP, Ústí nad Labem 2012.
51 – Batoušek P. a Kežlínek Z.: Kruštíky České republiky. – ČSOP, Prostějov 2012.
52 – Zprávy České botanické společnosti. 47/2. – ČBS, Praha 2012.
53 – Mikyška R.: Fytosociologická studie lesů terasového území v dolních částech povodí Orlice a Loučné. – Sborn. Českosl. Akad. Zeměď. Věd, Lesnictví, 29/5:313-370, Praha 1956.
54 – Práce výzkumných ústavů lesnických ČR. 15. – VÚLH, Zbraslav-Strnady 1958.
55 – Československé botanické listy. – roč. 1, Bot. ústav UK, Praha 1948.
56 – Československé botanické listy. – roč. 2, Bot. ústav UK, Praha 1949-1950.
57 – Československé botanické listy. – roč. 3, Bot. ústav UK, Praha 1950-1951.
58 – Československé botanické listy. – roč. 4, Bot. ústav UK, Praha 1951-1952.
59 – Giża W.: Rośliny chronione ziemi kłodzkiej. – GISSA, Złoty Stok, 2013.
60 – Práce muzea v Kolíně. 10. – Regionální muzeum, Kolín, 2012.
61 – Modrý M., Habrda K. a Bulíř P.: NATURA 2000 v Libereckém kraji. – Liberecký kraj, Liberec, 2010.
62 – Modrý M.: Památné stromy Libereckého kraje. – Liberecký kraj, Liberec, 2012.
63 – Mračanská E.: Památné stromy Moravskoslezského kraje. – KÚ Moravskoslezského kraje, Ostrava, 2010.
64 – Marešová J. [ed.]: Stepi na Lounsku. – AOPK ČR – CHKO České středohoří, Litoměřice, nedatováno.
65 – Zpravodaj jihočeských botaniků. 66. – JP ČBS, České Budějovice 2013.
66 – Muzeum a současnost – řada přírodovědná. 27. – Středočeské muzeum, Roztoky 2012.
67 – Bohemia centralis. 31. – AOPK ČR, Praha 2011.
68 – Goliašová K. a Michalková E. [eds.]: Flóra Slovenska. VI/3. – Veda, Bratislava 2012.
69 – Przyroda Sudetów. 11. – Muzeum przyrodnicze, Jelenia Góra 2008.
70 – Przyroda Sudetów. 13. – Muzeum przyrodnicze, Jelenia Góra 2010.
71 – Przyroda Sudetów. 15. – Muzeum przyrodnicze, Jelenia Góra 2012.
72 – Krinke L. a kol.: Antonín Roubal botanik a selesián – Sládečkovo vlastivědné muzeum, Kladno 2012.
73 – Erica. 19. – Západočeské muzeum, Plzeň 2012.
74 – Zelený V.: Rostliny Středozemí. – Academia, Praha 2012.
75 – Orlické hory a Podorlicko. 19. – MGOH, Rychnov n. Kn. 2013.
76 – Severočeskou přírodou. 43. – Severočeská pobočka ČBS, Ústí nad Labem 2012.
77 – Patzelt Z., Šůlová K. a kol.: Nejkrásnější výlety do chráněných krajinných oblastí ČR. – AOPK ČR, Praha 2012.
78 – Zprávy České botanické společnosti. 48/1. – ČBS, Praha 2013.
79 – Bureš L.: Chráněné a ohrožené rostliny Chráněné krajinné oblasti Jeseníky. – Rubico, Olomouc 2013.
80 – Východočeský sborník přírodovědný. Práce a studie. 20. – Východočeské muzeum, Pardubice 2013.
81 – Acta rerum naturalium. 12/2012. – Muzeum Vysočiny, Jihlava a Třebíč 2012.
82 – Acta rerum naturalium. 13/2012. – Muzeum Vysočiny, Jihlava a Třebíč 2012.
83 – Příroda Kraslicka. 3/2011. – Nakladatelství Jan Farkač, Praha 2011.
84 – Hrobař F.: Staré a památné stromy na Žambersku, Králicku a Rokytnicku v Orlických horách. – Svaz spolků okrašlovacích a ochranářských, Praha 1949.
85 – Konias H.: Lesní hospodářství. – Brázda, Praha 1950.
86 – Mottl J. a kol.: Zkušenosti Huga Koniase. – SZN, Praha 1956.
87 – Sborník Severočeského muzea, přírodní vědy. 31. - Severočeské muzeum, Liberec 2013.
88 – Vlačiha V.: Prstnatce České republiky. – ZO ČSOP Launensia, Ústí n. Lab., 2013. 
 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář